De online leefwereld vormt een essentieel onderdeel van ons leven, met name die van jonge mensen. We hebben online contact, gaan nieuwe contacten aan, brengen er onze vrije tijd door en worden blootgesteld aan al dan niet diverse content en informatie. Dat deze wereld een veilige en gelijke plek is voor iedereen is niet zonder meer het geval. Rondom de positie van vrouwen in de maatschappij lijkt er een meer conservatieve wind te waaien en krijgen vrouwen in toenemende mate te maken met haat en grensoverschrijdend gedrag. Dit roept de vraag op, hoe waarborgen we een veilige digitale leefomgeving voor vrouwen? Tijdens deze Lange Tafel sessie verkennen we de kansen en bedreigingen van de online leefwereld in relatie tot de positie en rechten van vrouwen en meisjes.

Let op! Tijdens dit programma wordt er ook een hapje eten geserveerd. Meld je aan voor een gratis diner en het programma via de ‘reserveer’-knop bovenaan deze pagina.

Dit programma is ontwikkeld door