100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen welke ruimte ze willen en hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Met in dit programma onder anderen
Dit programma gaat over
In samenwerking met