100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen welke ruimte ze willen en hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Met in dit programma onder anderen
Rutger Groot Wassink
Wethouder sociale zaken, democratisering en diversiteit gemeente Amsterdam
Ali Ergün
Evim Vloeren
Esmeralda Jongmans
Stichting Florakokjes
Appie
Jongere met hart voor de stad
Dennis
Jongere met hart voor de stad
Germaine Hoens
De Noordas
Harro Labrujere
Bestuurder Kringwijs
Süleyman Komurcu
Azalea Buurtwinkel
Dit programma gaat over
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Ilse Jagtenberg
Moderator Kringwijs