Deze avond kaarten we één van de belangrijkste uitdagingen in de bouwwereld anno nu aan: het hoogwaardig hergebruik van grote bouwdelen en constructie-elementen uit te ontmantelen panden. Momenteel ontwerpen we duurzame gebouwen voor een circulaire toekomst over 30 jaar, terwijl we nú al impact kunnen maken door bouwdelen uit te slopen panden her te gebruiken. Brokkenmákers lanceert in samenwerking met Universiteit Utrecht, het Nationaal Renovatie Platform en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom Gebouwenmarktplaats: een beweging die voor ogen heeft een mindshift te veroorzaken in de bouwwereld door éérst met de bestaande voorraad te ontwerpen en te ontwikkelen voordat er nieuwe circulaire materialen toegevoegd worden. Het wordt een boeiende avond vol interviews, voordrachten, een paneldiscussie met professionals uit de bouwwereld, politiek, sceptici, believers en met jullie!

Meer informatie

Nieuw ontwerpen op basis van bestaand gebouw

Met de kleine onderdelen die nu worden hergebruikt, zoals kabelgoten, toiletpotten en deurdrangers, gaan we de CO2 doelen van 2050 niet halen. Veel grotere impact maken we met het hergebruik van grote bouwdelen zoals kanaalplaten en constructie-elementen. Om dit te realiseren moeten ontwikkelende partijen en architecten een nieuw gebouw ontwerpen op basis van het te slopen gebouw. Hierbij worden de grote bouwdelen in het nieuwe ontwerp geïntegreerd.

Dat betekent dat deze partijen eerder in het proces betrokken moeten worden én op de hoogte moeten zijn van gebouwen die rijp zijn voor de sloop. Daarom lanceren we Gebouwenmarktplaats: de oplossing voor dit probleem.

Geen second love maar second life!

Gebouwenmarktplaats geeft inzicht in welke gebouwen (3 tot 5 jaar van tevoren) gesloopt gaan worden en vrijkomen op de ‘datingmarkt’. Hierdoor kunnen ontwikkelende partijen en architecten vroegtijdig een gebouw dat op het verkeerde moment op de verkeerde plaats staat een nieuw tweede leven geven: a perfect match!

Casus Universiteit Utrecht

Brokkenmákers werkt samen met Universiteit Utrecht om hun circulaire ontmantelingsproject (het Martinus G. de Bruingebouw) een nieuw leven te geven door bovenstaande beschreven aanpak te realiseren. Dit project is een eerste concrete casus, waarbij we samen laten zien dat hoogwaardig hergebruik daadwerkelijk mogelijk is. Vervolgens hebben we de kennis in pacht om dit in de toekomst voor nog veel meer gebouwen te realiseren. Met als resultaat een maximale circulaire impact én CO2 vermindering!