Nergens in Nederland is het tekort aan woningen zo groot als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op korte termijn kan er niet voldoende nieuwbouw gerealiseerd worden. Daarom zijn creatieve oplossingen nodig. In de Woondeal hebben de MRA-gemeenten afgesproken om 3000 flexwoningen in 5 jaar te bouwen. In het nieuwe regeerakkoord doet het kabinet daar nog een schepje bovenop en maakt er 3000 per jaar van. Waar halen de MRA-gemeenten die woningen vandaan? Waar vinden we de ruimte en hoe gaan ze er dan uitzien?

In deze bijeenkomst maak je kennis met een aantal innovatieve vormen van flexwonen. Ook komen de resultaten van een Inbo-onderzoek naar de mogelijkheden voor snelle realisatie van goede flexwoonprojecten op tafel.

 

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

We beginnen het programma met een gesprek met Thijs Kroese , wethouder in Purmerend voor o.m. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling, over de betekenis van Flexwonen. Daarna presenteert Vincent Kompier, adviseur bij Inbo Urban Strategies, de resultaten van het actieonderzoek dat Inbo in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft gedaan naar de mogelijkheden voor Flexwonen.

Vervolgens praten we over de praktijk van het realiseren van Flexwonen met Rosa de Mulder, Beleidsadviseur Wonen van de gemeente Uithoorn (een van de deelnemers aan het Actieonderzoek van Inbo), iemand van woningcorporatie Ymere, en Edward Zevenbergen, Directeur Projecten BPD Gebiedsontwikkeling.

Dan is het tijd voor de woningen zelf. Een aantal ontwikkelaars van nieuwe flex-woonconcepten komt hun woningen toelichten en laten zien. Met pitches van de volgende bedrijven: Startblock B.V., De Meeuw, Rabo Smartbuilds, Homes Factory, Finch Buildings, Respace en Daiwa House.

Tot slot praten we over de mogelijkheden om Flexwonen te stimuleren.

Aansluitend op het programma is er een markt waarbij je je onder een informele borrel verder kunt laten informeren over de verschillende Flexconcepten.

 

Voorbeelden van flexwoningen:

Dit programma is ontwikkeld door
Partners
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.