In 2008 beloofden beleidsmakers dat geen bank meer ‘too big to fail’ mocht zijn. Toch worden 15 jaar later weer volop banken gered en dient de belastingbetaler als achtervang. In de Verenigde Staten is inmiddels al het spaargeld van een staatsgarantie voorzien. In Zwitserland smolten de twee grootste banken samen. Wat is er wereldwijd aan de hand? En hoe staat Nederland ervoor? Is er een weg uit de financiële crisis? Een avond over bankbuffers, financiële bubbels en digitale euros, over lage lonen en hoge inflatie, over stijgende rentes en dalende arbeidsinkomensquote.

Hoogleraar Arnoud Boot (UvA) legt uit hoe het kan dat we weer banken moeten redden, welk gevaar Nederland loopt en vooral: hoe we de het financieel systeem schokbestendiger kunnen maken. Hoogleraar Dirk Bezemer (Groningen) bespreekt hoe de huidige instabiliteit ook het gevolg is van de groeiende onzekerheid en ongelijkheid in de samenleving. Vanuit de VS zal Anat Admati (hoogleraar Stanford) berichten over de laatste stand van zaken in de VS en waarom het belangrijk is dat de aanbevelingen uit haar bestseller ’The Bankers New Clothes’ ditmaal wel worden opgevolgd. Een panel met onder meer Jens van ’t Klooster (UvA) gaat de zaal voor in de discussie.

Over de sprekers

Arnoud Boot is lid van het Sustainable Finance Lab (SFL) en hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn wetenschappelijke werk heeft professor Boot de afgelopen jaren geadviseerd over onder andere wet- en regelgeving voor de financiële sector, de financiële structuur van ondernemingen, pensioenen en macro- economische vraagstukken

Dirk Bezemer is lid van het Sustainable Finance Lab (SFL) en hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van financiële ontwikkeling op de groei, stabiliteit en ongelijkheid van de economie. Hij schrijft economische columns in De Groene Amsterdammer en draagt regelmatig bij aan het publieke debat over de rol van de financiële sector in de maatschappij.

Anat Admati is ‘George G.C. Parker’ hoogleraar Finance and Economics aan de Stanford University Graduate School of Business. Zij heeft veel geschreven over informatieverspreiding op financiële markten, portefeuillebeheer, financiële contractering, corporate governance en bankieren. Ze is onder andere bekend van haar boek ‘The bankers’ new clothes : what’s wrong with banking and what to do about it’.

Jens van ’t Klooster is assistent hoogleraar Political Economy aan de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onder andere onderzoek naar de financiële sector en het milieu, technocratische legitimiteit, het opereren van centrale banken en marktneutraliteit, en financiële distributieve rechtvaardigheid.

Myriam Vander Stichele is Senior Researcher bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Ze publiceert sinds de Aziatische financiële crisis in 1997-98 over het functioneren van de private financiële sector en de impact van banken en investeerders op duurzaamheid, wereldwijd. Sedert de financiële crisis in 2008 is ze actief geweest om het publieke belang en duurzaamheid te waarborgen in Europese financiële wetgeving, en heeft daarvoor deelgenomen in EU-adviesraden. Ze adviseert en werkt vooral samen met maatschappelijke organisaties wereldwijd on hum stem te laten horen op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Vera Vrijmoeth is economisch onderzoeker. Ze deed een jaar onderzoek op de Universiteit van Amsterdam naar de verdelingseffecten van de woningmarkt en de samenhang tussen economische belangen en woningmarktbeleid.

Edward Feitsma is opgeleid als macro econoom en fiscaal jurist. Binnnen VNO NCW en MKB NL is hij onder meer verantwoordelijk voor de financiële sector, een sector waar hij al zijn hele werkzame leven met bezig is. Hiervoor bij Aegon, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en aan het begin van zijn loopbaan bij het ministerie van Financiën. In zijn huidige rol beziet hij de sector vanuit een ondernemersbril. Binnenkort zal VNO NCW en MKB NL hierover een visie presenteren, waarbij duurzame financiering een onderdeel is.

Marc Roovers is divisiedirecteur Financiële Stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zijn divisie kijkt naar potentiële risico’s en kwetsbaarheden in of voor het Nederlandse financiële systeem en onderneemt actie om te voorkomen dat dergelijke risico’s zich materialiseren, om de potentiële impact ervan te verkleinen en om ervoor te zorgen dat kwetsbaarheden zo klein mogelijk zijn. Voor zijn overstap naar de divisie Financiële Stabiliteit in 2020 was Roovers zes jaar lang divisiedirecteur Resolutie bij DNB. In de jaren daarvoor was hij nauw betrokken bij het coördineren van nieuw beleid na de financiële crisis en de schuldencrisis. Tussen 20024 en 2007 was hij bij het IMF plaatsvervangend bewindvoerder bij de kiesgroep waar Nederland in zit. Vanuit zijn huidige DNB-functie is hij lid van verschillende comités die gaan over financiële stabiliteit, zowel op Europees niveau (ESRB, ECB), als internationaal (FSB, BIS, IMF). Roovers studeerde in 1995 cum laude af in de internationale betrekkingen en economie.

ProgrammareeksSustainable Finance Lab

Programma's over de weg naar een nieuwe, duurzame economie in samenwerking met het Sustainable Finance Lab.