Twee projecten binnen één energiegemeenschap in het oostelijk Havengebied: FlexCity en FlexPower. FlexPower stuurt publieke laadpalen aan, FlexCity verbruik bij mensen thuis. Bewoners wisselen onderling elektriciteit uit via een lokale energiecoöperatie in oprichting. Deze energiegemeenschap maakt meer dan de helft van de elektriciteit zelf. Hoe krijg je hier meer zeggenschap over? Zelfconsumptie van stroom werkt op verschillende niveaus: de eigen aansluiting, het gebouw, het transformatorhuisje.

Energiedelen is goed voor de:

  • Levensduur van het transformatorhuisje;
  • Vermindering CO2 uitstoot;
  • Reductie van maatschappelijke kosten van elektriciteit en netwerkgebruik;
  • Energie-onafhankelijkheid van de gemeenschap;
  • Sociale cohesie en inclusiviteit in de buurt.

Wat is er organisatorisch, financieel en administratief mogelijk qua energiedelen?

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met