Zelfbeschikking voor moslimvrouwen en meisjes betekent het recht op eigen keuzes in geloof, kleding en levenspad zonder externe dwang. Echter, online haat en discriminatie treffen velen van hen vanwege hun geloof en zichtbare religieuze symbolen. Dit varieert van beledigingen tot bedreigingen en schaadt hun zelfbeeld en mentale welzijn. Het is cruciaal om deze online haat te bestrijden door veilige, digitale ruimtes te creëren, begrip te bevorderen en vooroordelen te bestrijden. Zo kunnen moslimvrouwen, meisjes en elk ander persoon gelijke rechten en kansen genieten, vrij van discriminatie, en hun stemmen en keuzes gerespecteerd zien in de samenleving. Een wezenlijk aspect van inclusie en gelijkheid. Hoe zien deze handelingsperspectieven er uit?

Let op! Dit programma is onderdeel van het festival FemTopia. Reserveren voor dit programma doe je via de festivalpagina.

S.P.E.A.K. is een moslimvrouwen collectief dat geen heilige huisjes schuwt. Ze zet zich in voor meer zichtbaarheid van moslimvrouwen bijvoorbeeld in de media en de politiek en het zelfbeschikkingsrecht van moslimvrouwen.

Dit programma is ontwikkeld door