Inclusiviteit bereik je niet door het te hebben over één specifiek thema of over een specifieke doelgroep, het gaat om een set van waarden, perspectieven, houdingen en praktijken die ons verder kunnen brengen naar een meer rechtvaardige samenleving. Dat is wat de Embassy of Inclusive Society onderzoekt.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Tijdens Dutch Design Week (DDW) 2021 was de Embassy of Inclusive Society een pleidooi voor een diverser en inclusiever ontwerpveld. Je vond er een samengestelde collectie ontwerpprojecten die op een brede manier aan het thema “inclusie” raakten. Van culturele diversiteit tot vraagstukken rondom gender en seksualiteit en van mensen met (fysieke) beperkingen tot bredere systematische vormen van uitsluiting. Daarnaast was het ook een ontmoetingsplek in de vorm van een kapperszaak. Niet zomaar een kapperszaak, maar een ervaring die voor de bezoekers – naast een mooi kapsel – ook nieuwe inzichten met zich meebracht. In de “Social Hair Salon” gingen kappers met diverse achtergronden en specialiteiten met bezoekers in gesprek over inclusie, diversiteit en persoonlijke ervaringen daaromtrent.

De Embassy of Inclusive Society richtte zich in 2021 met name op bewustwording. Richting 2022 kijken we naar de verdere ontwikkeling van de Embassy in de vorm van een collectieve verkenning: Wat zouden de bouwstenen kunnen zijn van een inclusieve samenleving die de huidige uitsluitingssystemen en onze denkpatronen echt bevragen?

Daarmee omarmt de Embassy de complexiteit en de breedte van het onderwerp. En kiest het voor een open en door onderzoek geleide benadering. De Embassy wordt een platform om baanbrekende en tot nadenken stemmende benaderingen voor inclusiviteit in de breedste zin te verkennen, samen met ontwerpers, organisaties en gebruikers. Met de bouwstenen van inclusief ontwerp als uitgangspunt. Het gaat dus niet over één specifiek thema of over een specifieke doelgroep. Het gaat om een ​​set van waarden, perspectieven, houdingen en praktijken die ons verder kunnen brengen naar een meer rechtvaardige samenleving.

De komende periode onderzoekt en verkent de Embassy wat baanbrekend inclusief ontwerpen kan betekenen, door mensen vanuit verschillende achtergronden en expertises bij elkaar te brengen om met elkaar de dialoog aan te gaan en van elkaar te leren. Hierbij kijken we niet alleen naar het nu, maar juist ook naar de toekomst en hoe die eruit zou kunnen zien.

Op donderdag 17 februari spreken we in deze WDE Talk met Embassy curator Shay Raviv (design researcher, social designer & co-founder De Voorkamer), Marcin Karwinski (Adviseur Inclusie & Diversiteit, kunstenaar), Charlotte Vromans (ActiZ), Sadik Harchaoui (Stichting SchuldenlabNL / Society Impact) en Frank Norbruis (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Rondleiding door Embassy of Inclusive Society

Partners

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Luuk Heezen
ProgrammareeksWorld Design Embassies

World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation, zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met allianties van partners werken we in ambassades van de toekomst aan thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit. World Design Embassies is een jaarrond programma met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week. Binnen deze reeks WDE Talks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.