In de 30 jaar van 2000 tot 2030 groeit Amsterdam van 730.000 inwoners naar meer dan 1 miljoen inwoners. De stad is duidelijk populair en ondanks COVID blijft het aantal Amsterdammers groeien. Dit blijkt uit de groeiprognose voor de grootste Nederlandse steden tot 2050 van PBL en CBS van afgelopen juli. Daarin staat dat alle steden flink blijven groeien, maar kunnen we deze groei wel aan? Raakt de woningmarkt nog meer overbelast? Hoe gaan de voorzieningen in de stad, zoals ziekenhuizen, OV of parken, die nu al onder druk staan deze groei kunnen opvangen? Waarom blijft Amsterdam groeien en hoe gaan we om met de consequenties van deze groei? Kortom, hoe gaan we het doen, die één miljoen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Dat Amsterdam in groei is, is ons niet onbekend. Maar het passeren van de magische grens van een miljoen in minder dat tien jaar brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. We kijken vooruit naar de gevolgen van deze groei, zowel Amsterdam breed als voor de specifieke voorzieningen die onze stad draaiende houden.

Ruben van Gaalen (Onderzoeker en programmacoördinator bij het CBS) draagt de cijfers voor van de Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose 2022-2050 van het CBS en PBL. Hoe ontwikkelt de bevolkingsgroei zich op nationaal niveau en hoe staat Amsterdam ervoor in deze prognose?

Vervolgens bespreken we met o.a. Mendel Giezen (universitair docent duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur aan de UvA) en Julian Jansen (Senior planoloog, gemeente Amsterdam) de achtergrond van deze groei en hoe Amsterdam zich ontwikkelt om een dergelijke groei te kunnen opvangen.

In het laatste gesprek zoomen we in op de verschillende voorzieningen van onze stad. Onder andere Claudia Zuiderwijk (Algemeen directeur GVB) en Sacha Stolp (regisseur toekomstbestendige assets voor de gemeente Amsterdam) en Armand Paardekooper (Associate Partner Mecanoo) bespreken de gevolgen van deze groei op ons openbaar vervoer en de klimaatbestendigheid van de stad. Hoe zorgen we ervoor dat straks het openbaar vervoer nog toegankelijk blijft voor iedereen? Hoe behouden we het groen dat de toekomstige stad leefbaar houdt, wanneer de stad voller en voller wordt?

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartners
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.