De Stad

Toekomstgericht denken in het onderwijs

Hoe krijgen de huidige crises een positieve plek in het onderwijs?
woensdag 29 apr, 18.30
wo 29 apr, 18.30
Online via LIVECAST

Een klimaatcrisis. Een coronacrisis. Scholieren snakken naar antwoorden, op z’n minst naar wat houvast. Wat zijn de oorzaken? Hoe ziet hun toekomst eruit? Kunnen zij bijdragen aan een oplossing? Maar zelfs de lessen van de kredietcrisis uit 2007 zijn door het onderwijs nog niet meegenomen in het curriculum. Geen wonder dat onderzoek van het LAKS uitwijst dat scholieren ons onderwijs steeds minder als relevant ervaren. Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. Maar hoe doe je dat als wereldwijde ontwikkelingen onze manier van leven ter discussie stellen? Wat kunnen wij onze leerlingen bieden?

woensdag 29 apr, 18.30
Online via LIVECAST