We hebben te kampen met een leraren-tekort. Hoe komt dit? Naast dat er te weinig aanmeldingen zijn, stopt één op de drie leraren onder de 30 jaar zelfs met lesgeven. Een slecht imago, een laag salaris, hoge werkdruk en steeds meer eisen binnen het onderwijs. Dit zorgt ervoor dat veel mensen niet voor het beroep kiezen of het onderwijs verlaten. In het onderwijs werken mensen die een passie voor het beroep hebben, maar hoe lang houden zij dit nog vol? Is het leraarschap een baan voor het leven?

ProgrammareeksEduCAUTION

In EduCAUTION nodigen Meesters met Dromen Yasin Yaylali en Emin Kececi experts uit in de studio van Pakhuis de Zwijger om in gesprek te gaan over het onderwijs. Wekelijks nodigen Yasin en Emin verschillende experts in het onderwijsveld uit om in gesprek te gaan over alle uitdagingen die voor ons liggen.