Werken is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder grote druk, vinden Bernardina Borra en Gert Urhahn van SPcitI. In het verlengde van hun publicatie MensenWerk (2018) deed SPcitI in 2020 onderzoek naar praktijkvoorbeelden uit Nederland, België en Londen voor het behouden en ontwikkelen van betaalbare bedrijfsruimte in de stad. De nadruk hier ligt op het vraagstuk van alternatieve planningsaanpakken, die inspelen op de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling, verbonden met de vraag hoe in tijden van grote druk vanuit de woningvraag ook het werken een plaats in de stad te laten houden.

Het behouden van huidige en het creëren van nieuwe ecosystemen van werk in de stad vraagt om nieuwe partijen; te weten ‘Regisseurs’, ‘Operators’, ‘Bewuste investeerders’, en ‘Wegbereiders’. Deze nieuwe ‘trekkers’ zijn in staat om in samenwerking met bestaande actoren nieuwe manieren toe te passen die aansluiten bij de grote uitdagingen van deze tijd, in een proces met veel meer openheid, creativiteit en zeggenschap.

De studie toont aan dat het goed mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Hiertoe worden 8 aanbevelingen gedaan, zodat gemeenten en andere belanghebbenden meer grip op werk, op werkruimte in de stad en de betaalbaarheid ervan krijgen. Verdere veranderingen van beleid, van instrumenten van ruimtelijke ordening en grondontwikkeling zijn hierbij, net als de nieuwe trekkers, essentieel.

Het onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met het lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam. De publicatie is ook gelinkt aan het traject ‘Werken in Wijken’ waarmee de gemeente Rotterdam stuurt op het creëren en/of borgen van een aantal betaalbare werkruimte in een gebied.

Download Ecosystemen van Werk in de Stad

Zie ook KennisCentrum Duuzame Havenstad

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Mediapartner