Het New European Bauhaus-initiatief verbindt de Europese Green Deal met onze leefruimtes en het roept alle Europeanen op om zich een duurzame en inclusieve toekomst voor te stellen. Vanuit dit idee organiseren het Centre of Expertise for Creative Innovation en Designing Cities for All een LIVECAST waarin deze toekomstscenario’s worden gevisualiseerd en waar wordt nagedacht over wat ervoor nodig is om zo’n mogelijke toekomst te realiseren. Hoe zullen onze toekomstige steden eruit zien, wie zullen er in deze steden wonen en wat zijn de stappen die we moeten nemen om daar te komen? Een avond met dromers, denkers en designers.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
DossierDesigning Cities for All
Inclusief

Over de sprekers

Edwin Gardner is een futurist, architect en bedenker van toekomstscenario’s. Met Christiaan Fruneaux runt hij De Chrononaten, een wekelijkse nieuwsbrief / community voor langetermijndenken en werkt hij aan een geïllustreerde gids van Amsterdam in 2091. Deze gids is getiteld ‘Alles Komt Goed’ en is geïllustreerd door graphic novelist en tekenaar Jan Cleijne. Al hun werk is gebaseerd op hun eigen historisch-futuristische onderzoek naar hoe samenlevingen veranderen als gevolg van verschuivingen in technologie, economie en cultuur gedurende lange tijdspannes en hoe deze kunnen worden gericht op het realiseren van een meer inclusieve, duurzame en avontuurlijke samenleving.

Guido Stompff is designer en promoveerde aan de TU Delft op Design Thinking in organisaties. Vanaf 2019 is hij docent en onderzoeker Design Thinking onderdeel van de onderzoeksgroep Creative Business aan de Hogeschool Inholland. De methode is gericht op het creëren van oplossingen om daarvan te leren. Guido wil Design Thinking methodologisch beter funderen en breed in het onderwijs invoeren. Zo krijgen studenten van uiteenlopende disciplines de mindset en tools in handen om creatieve oplossingen te ontwikkelen voor de maatschappelijke vraagstukken waar stedelijke gebieden mee te maken hebben. Ook schreef hij het boek Design Thinking: Radicaal veranderen in kleine stappen.

Manon Poliste is ontwerper en adviseur Urban Strategy bij Inbo. Ze maakt zich hard voor toekomstbestendige ontwerp-oplossingen met aandacht voor de mens, maatschappij en leefomgeving. Voor betekenisvolle plekken die meer zijn dan alleen plekken om te wonen. Plekken waar sociale cohesie, duurzaamheid en inclusiviteit een essentiële rol spelen.

Jurgen Bey kan worden beschouwd als een van de eerste conceptuele ontwerpers van Nederland en hij hoorde bij de generatie die in de jaren negentig Dutch Design groot heeft gemaakt. Onder de vlag van Droog Design maakte hij internationaal naam als visionair ontwerper. In 2002 richtte Bey samen met architecte Rianne Makkink Studio Makkink & Bey op. Jurgen is een vernieuwer die nadenkt over de essentie en toekomst van zijn vakgebied, en hij draagt zijn ideeën uit naar de designgemeenschap en een groter publiek en ook als docent aan onder meer de Design Academy Eindhoven. Sinds enkele jaren is Jurgen directeur van het Sandberg Instituut in Amsterdam, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Nyasha Harper-Michon wil zich als creatief denker, architect, business developer en marketeer inzetten voor een veerkrachtige, duurzame en circulaire toekomst. Nyasha beschouwt zichzelf als een archtivist – een term die ze introduceerde in haar scriptie aan de Academie voor Bouwkunst – en die wordt gebruikt voor architectuur- en ontwerpprofessionals die economische, ecologische en sociale hervormingen stimuleren om positieve veranderingen in de samenleving te bevorderen.

Bart Ahsmann is directeur van CLICKNL, het Kennis- en Innovatienetwerk van de Creatieve Industrie in Nederland. Opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU Delft, is alles voor Bart een ontwerprobleem. Bart zijn expertise zit in het op gang brengen van onderzoek en innovatie in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Hij heeft ervaring als ontwerper, innovatie in het mkb en onderzoek in de breedte van de creatieve industrie.

Camila Pinzón Cortes is een Colombiaanse architect en Nederlandse stedenbouwkundige. In 2009 heeft Camila stedenbouwkundig bureau URBANOS opgericht waarin zij zich bezig houdt met het verbinden van onderzoek en praktijk om te komen tot instrumenten voor meer inclusieve steden in de superdiverse context van Nederlandse steden, het ontwikkelen van experimenten en tactische stedenbouwkundige projecten als participatie-instrumenten, en het kijken naar de implicaties voor buurten en kansen voor haar bewoners van het implementeren van een circulaire economie.

Mike de Kreek is docent ‘Qualitative Research Designs’ en ‘ Social use of IT and new media’ bij de masteropleiding Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast werkt hij samen met sociaal werkers, docenten en onderzoekers in verschillende projecten bij het Lectoraat Sociale en Culturele Dynamiek van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (HvA) aan onderzoek en innovatie in Amsterdam. Hij ziet leren als een sociaal proces waarin woorden als samensturing en kennis co-creatie centraal staan. De laatste jaren gaat het daarin om het vinden van creatieve, inclusieve leerinterventies waarbij betrokkenen hun expertise durven te delen en gedeeld eigenaarschap creëren.

Dit programma is ontwikkeld door
ProgrammareeksDesigning Cities for All

How can designers contribute to the creation of inclusive cities for, and by everyone?