De coronacrisis benadrukt nog maar eens hoe we allemaal in onze eigen bubbel leven. Spontane gesprekken, op het schoolplein of bij de koffieautomaat, zijn schaars geworden. De tijd dat je kon discussiëren over bepaalde thema’s of de ander een spiegel kon voorhouden, lijkt achter ons te liggen. We zijn nauwelijks nog in contact met mensen die anders in het leven staan.

Wat doet dat met onze denkbeelden? Binnenkort mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingstijd is het moment waarop meningsverschillen en verschillende visies voor de toekomst van het land aan bod komen. Hoe worden onze eigen meningen op dit moment gevormd? Zijn we nog in staat om te luisteren naar de ander? Of krijgen fake news en tunnelvisies meer grip op onze bubbel?

Maar belangrijker: hoe komen we onze bubbel uit en gaan we het gesprek met elkaar aan? Het Centre of Expertise for Creative Innovation neemt daarin het voortouw. Tijdens deze livecast bij Pakhuis de Zwijger gaan we in gesprek met onderzoekers, ontwerpers, makers en experts uit het werkveld, die de ‘bubbelsamenleving’ duiden aan de hand van creatieve methoden, ontwerpen en vergezichten.

Sprekers:

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is een sterk en zichtbaar publiek-privaat kennis- en innovatienetwerk binnen de Nederlandse creatieve industrie en kunsten. Dominique van Ratingen is de programmamanager van dit samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland en de Gerrit Rietveld Academie.

Als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet Fatihya Abdi zich in voor inclusiviteit en een bottom-up politiek, op verschillende vlakken. Als kandidaat Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid ziet zij de politiek als middel om zich in te zetten voor een eerlijk, inclusief en solidair Nederland.

Hester Dibbits werkt als onderzoeker Cultural Heritage bij de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zij ontwikkelde de zogenoemde methode emotienetwerken. Welke emoties kunnen objecten van erfgoed oproepen? Denk aan tradities, historische plekken, voorwerpen of archieven. In sessies leren deelnemers naar elkaar te luisteren, ervaringen uit te wisselen en zichzelf te (her-)positioneren.

Joke Hermes is onderzoeker Media, Cultuur & Burgerschap bij Hogeschool Inholland. Met haar onderzoek voorziet zij in de groeiende behoefte aan inzichten over hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan het agenderen van maatschappelijke kwesties en het oplossen van maatschappelijke problemen.

Sabine Niederer werkt als onderzoeker Visual Methodologies bij de Hogeschool van Amsterdam en is programmamanager bij ARIAS (Platform for Research through the Arts and Sciences). Zij richt zich specifiek op ontwerpend onderzoek met bijzondere aandacht voor de rol van beeld, bijvoorbeeld op het gebied van mode, media, design en digitale technologie.

Sjoerd ter Borg is kunstenaar/ontwerper en reflecteert over het verleden, heden en de toekomst van steden. Hij is oprichter van Aesthetics of Exclusion, een collectief van ontwerpers, wetenschappers en coders die ontwerpend onderzoek doen naar hoe beeldherkenning kan worden gebruikt om gentrificatie te (leren) herkennen in digitale beeldarchieven zoals (Google) StreetView en Instagram. In 2014-2015 is hij opgenomen binnen het talentontwikkelingsprogramma van het Stimuleringsfonds Creatieve sector.

Johan Oomen werkt bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als manager Onderzoek en Erfgoed. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de “User Centric Data Science” onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit. Ook is hij secretaris van stichting PublicSpaces mede-initiatiefnemer van de werkgroep Cultuur en Media binnen de Nationale AI Coalitie.

 

Dit programma is ontwikkeld door