De arbeidsmarkt is krapper dan ooit en leidt tot personeelstekorten in vrijwel elke sector. Toch staan nog steeds veel mensen aan de zijlijn van de samenleving. Hoe komt dat? Past de manier waarop we werk geregeld hebben nog wel bij de uitdagingen waar we voor staan? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en werknemers weerbaarder worden in deze veranderende arbeidsmarkt. Wij willen natuurlijk goed geregeld werk voor iedereen, maar hoe gaan we dat regelen?

Hierover gaan we in gesprek met scherpe denkers die een eigen visie hebben op de ontwikkelingen én de oplossingen. Aan tafel zitten: Martijn Arets (expert platformeconomie), Dominique Hermans (CEO Randstad Groep Nederland), Hendrik Noten (auteur en strategisch beleidsadviseur) en Toon Borren (People Operations bij Picnic).

Dit programma is gemaakt in samenwerking tussen Randstad Groep Nederland en Pakhuis de Zwijger.

Jos Akkermans is universiteit hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als loopbaanonderzoeker richt hij zich op vraagstukken rondom duurzame loopbanen, inzetbaarheid en “loopbaan shocks”. Daarbij heeft Jos een speciale interesse in loopbaantransities (bijv. de eerste overgang van opleiding naar werk) en verschillende groepen op de arbeidsmarkt (bijv. flexwerkers en ondernemers). Hij was in 2022 de Division Chair van de Academy of Management Careers Division en is redacteur bij het Journal of Vocational Behavior.

Toon Borren is verantwoordelijk voor HR bij boodschappenbezorger Picnic. Hij ziet daarbij dagelijks arbeidsmarktvraagstukken in de praktijk. Ook draagt hij bij aan de podcast Goed geregeld werk. Voor De Correspondent schreef hij op persoonlijke titel een bijdrage over de toekomst van het (vaste) contract.

Martijn Arets onderzoekt en duidt de ontwikkeling van de platformeconomie vanuit zijn onafhankelijke rol als ‘professional outsider’. Martijn is ook verbonden aan de kenniskring van het lectoraat Platformeconomie aan de Haagse Hogeschool en aan de ‘gig economy’ groep van de Wageindicator Foundation.

Dominique Hermans is CEO van Randstad Groep Nederland en vanuit deze functie verantwoordelijk voor alle werkenden bij Randstad Groep in Nederland. Ze houdt zich dagelijks bezig met de arbeidsmarkt en hoe we werk goed kunnen organiseren.

Hendrik Noten is strategisch beleidsadviseur en auteur van het boek Fantoomgroei. Hij is gespecialiseerd in sociaaleconomische thema’s zoals werk, inkomen en ongelijkheid.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Michiel Hulshof
Co-founder Tertium