Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat klinkt als een grote opgave, maar het brengt ook een tal van nieuwe kansen met zich mee. Zo wordt in het rapport Jobs & Skills in the Circular Economy van Circle Economy dieper ingegaan op de banen die de circulaire economie zal creëren, de banen die zullen veranderen en zij die zullen verdwijnen in een zogeheten circulaire arbeidsmarkt. Circulariteit is echter nog maar weinig geborgd in de Human Resources (HR) processen van bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Sustainability University onder duurzaamheidsprofessionals.

Een volledig circulaire economie betreft alle bedrijven en sectoren in Nederland. Banen zullen veranderen in de specifieke CE sectoren, maar ook in sectoren waar de meeste bedrijven en werkgevers nog aan het begin van de transitie naar de circulaire economie staan. De circulaire economie vraagt om een fundamentele shift in de mindset en skills van arbeidskrachten. Sterker nog, een succesvolle transitie naar een duurzame, circulaire economie is afhankelijk van de vaardigheden en competenties die beschikbaar zijn, maar ook de vaardigheden en competenties die nodig zijn in een circulaire arbeidsmarkt.

Hoe kunnen HR Managers helpen om mensen van de juiste kennis en vaardigheden te voorzien? En om werknemers in bestaande bedrijven te helpen met deze transitie? Welke kennis heb je hier als HR Manager voor nodig? Daar gaan we het deze middag over hebben.

Dit programma is zowel online (webinar) als op locatie (meet-up) in Circl bij te wonen. Lees hieronder meer over de twee opties en hoe jij je kan aanmelden.

Tijdlijn
14.30 – 15.00 Inloop 
15.00 – 15.45   Workshop "Purpose, talenten, en future skills" o.l.v. Circles of Future Skills

In deze workshop voor HR managers word je uitgedaagd over jouw ‘purpose’, ‘talenten’ en benodigde ‘future skills’ na te denken. Het resultaat? Inzicht hoe deze onderdelen integraal zijn in ‘De Nieuwe Werkelijkheid van Werk’ en gebruikt kunnen worden voor jouw organisatie, team(s) en MT. Een nieuwe werkelijkheid waarin ook een re -en up-skilling opgave ligt voor een Circulaire Economie!

15.45 – 16.00  Korte Break
16.00 Start plenair programma (Webinar)
17.00 Einde webinar
17.15 – 18.15 Workshop "Rol van HR in de circulaire economie" o.l.v. Stichting Sustainability University

In deze interactieve workshop wordt ingegaan op de vraag hoe HR-professionals in bedrijven de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen, met als doel om te komen tot een gezamenlijke verkenning, waarna deelnemers met een concreet idee/voornemen naar huis gaan. Gezamenlijk wordt gekeken naar de huidige rol van HR: hoe wordt de circulaire strategie vertaald naar instroom, ontwikkeling en uitstroom van werknemers. Welke mogelijkheden zijn er in jouw eigen organisatie? Hoe worden werknemers ondersteund? En welke (andere) competenties zijn er nodig in jouw organisatie in de transitie naar CE?”

ProgrammareeksCIRCL

Circl is het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Een platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Pakhuis de Zwijger adviseerde bij de ontwikkeling van Circl en is mede-verantwoordelijk voor de programmering. Er lopen programmalijnen over de energie-transitie, de reset van de economie, de vaardigheden van de duurzaamheidsprofessional, commodities, het meetbaar maken van impact en interactieve workshops gericht op inkopers, ontwerpers, financiers en marketeers. Ook is Circl elk jaar hoofdkwartier van de Week van de Circulaire Economie.