Onze steden groeien en verdichten. Het concept van de 15 minuten stad is een bekend begrip in stedenbouw; een planologisch idee om veel voorzieningen binnen handbereik te hebben. Een verdere ontwikkeling van dit concept is de meerkernige ontwikkeling, waarbij bestaande stadsdelen verdicht worden. Deze stadsdelen worden steeds meer op zichzelf staande steden en hebben daarom ook passende centra nodig. Bij verdichting van deze stadsdelen is het belangrijk om de kwaliteit van de verblijfsruimte te waarborgen. Welke soort ondernemers daarbij passen en hoe het karakter van elk stadsdeel behouden kan worden, zijn belangrijke vraagstukken. Om antwoorden te vinden, nodigen we architecten, ontwikkelaars, beleidsmakers, fotografen en bewoners uit om samen te komen. We gaan in gesprek over nieuwe meerkernige ontwikkelingen en onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit initiatieven uit het verleden, het heden en de toekomst.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Flora Nycolaas is hoofdontwerper stedenbouw bij de directie Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Flora is één van de opstellers van de Omgevingsvisie 2050 waar meerkernige ontwikkeling ter sprake komt. Daarnaast heeft Flora voor haar proefschrift onderzoek gedaan naar verandering in de bestaande stad, de actoren die betrokken zijn bij het veranderingsproces en de fysieke eigenschappen van het stedelijke blok die deze veranderingen mogelijk maken.

Johan Snel is ruim 15 jaar stedenbouwkundige en teammanager bij AM gebiedsontwikkeling. Hij is een van de sleutelfiguren van de totstandkoming van het masterplan achter de Bijlmer bajes kwartier. Een wijk met 4 districten met woningen en bedrijvigheid, waar technologie, cultuur en duurzaamheid samenkomen. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur. Na veel ervaring in het vakgebied kan Johan vanuit de inzichten van verschillenden projecten zijn kennis met ons delen.

Richard Koek is stedenbouwkundige en landschapsarchitect. Hij heeft veel ervaring in de stedenbouwkundige branche. Zo is hij momenteel Expert stedenbouw bij Gemeente Den Haag, bestuurslid bij Schatbewaker en lid adviesgroep gebied & expert duurzame gebiedsontwikkeling bij DGBC (Dutch Green Building Council). Daarnaast is Richard supervisor bij Leidsche Rijn Centrum Noord, een meerkernige ontwikkeling in Utrecht. Vanuit onder andere die ervaring kan hij meepraten over de meerkernige stad tijdens het programma.

Sanneke van Wijk is senior stedenbouwkundige bij Gemeente Utrecht, voor de afgelopen 5 jaar. Ze heeft onder andere meegewerkt aan de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Hiervoor was Sanneke van Wijk 10 jaar lang werkzaam als urban designer bij MUST stedenbouw.

Rufus de Vries is fotograaf die onderzoekt, documenteert, scènes creëert en daarmee verhalen toont. Dit heeft hij ook gedaan in opdracht van de Gemeente Amsterdam. Hij fotografeerde vorig jaar ruim tien van de plekken in Amsterdam, waar de meerkernige ontwikkeling gebeurt of staat te gebeuren. Deze foto-expositie was ook anderhalve maand te zien in ARCAM eind 2023. Doormiddel van zijn fotoreeks belicht Rufus het menselijke aspect en de identiteit van deze veranderende gebieden.

ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.