Rijksbouwmeester Floris Alkemade spreekt in zijn net verschenen essay ‘De toekomst van Nederland: De kunst van richting te veranderen’, over verschillende thema’s die door de pandemie actueler zijn dan ooit. Het besef van kwetsbaarheid en de angst voor verandering, maar ook de kansen die in elke catastrofe verborgen liggen. Overheid, burgers, bedrijven en de wetenschap- iedereen wil het anders, iedereen zoekt naar een eigen rol. Wat nog ontbreekt, is een samenhangend verhaal. Laten we dat ‘wat er moet gebeuren’ combineren met ‘wat we willen dat er gebeurt’. Hoe willen we dat onze leefomgeving eruitziet en hoe willen we samenleven?

Daar is verbeelding voor nodig, een creatief proces om zaken te veranderen. Ontwerpers kunnen dat: zij bedenken hoe het anders kan en creëren die samenhang. In World Design Embassies (WDE), een doorlopend programma van Dutch Design Foundation (DDF) met founding partners, werken ontwerpers samen met maatschappelijke partners aan perspectieven voor de wereld van morgen. In de afgelopen maanden hebben zij samen met rijksbouwmeester Floris Alkemade gewerkt aan de visie ‘De kunst van richting te veranderen’, geïnspireerd op zijn essay.

Tijdens de eerste virtuele conferentie van WDE deelt Floris Alkemade in een keynote de gezamenlijke visie ‘De kunst van richting te veranderen’. Aansluitend gaat Jorn Konijn, Head of Programme DDF en curator en schrijver op het gebied van internationaal ontwerp en architectuur, hierover met hem in gesprek. We verkennen het thema vanuit de verschillende invalshoeken van de Embassies: Health, Safety, Mobility, Water, Sustainable design, Circular & biobased building.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Jorn Konijn
directeur van eesteren
ProgrammareeksWorld Design Embassies

World Design Embassies, een programma van Dutch Design Foundation, zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met allianties van partners werken we in ambassades van de toekomst aan thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit. World Design Embassies is een jaarrond programma met een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week. Binnen deze reeks WDE Talks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.