Als burgers dienen we meer grip te krijgen op onze privacy in een digitale wereld en dienen we ons meer bewust te zijn welke rol wij steeds meer spelen als het gaat om de privacy van anderen. De boodschap is dus: geef de burger hier in een rol! Tijdens deze Digital Rights Talk wordt aandacht gevraagd voor de noodzakelijke rol van de burger als het gaat om de realisatie van het beter waarborgen van onze privacy voor alle mensen.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Digitalisering brengt voordelen met zich mee, maar ook de nodige uitdagingen. Juist nu dient privacy als een kans te worden benaderd. Er wordt steeds meer gesproken over ‘privacy by design’ en de burger meer controle en transparantie te geven als het gaat om de inzet van persoonsgegevens. Dit klinkt veel belovend. De technologische ontwikkelingen gaan echter enorm snel, waardoor er belangrijke vragen opkomen. Zijn organisaties, waaronder bijvoorbeeld gemeenten en grote bedrijven in staat om deze ontwikkelingen bij te houden, met name als het gaat om privacy vraagstukken? En zou een rol voor de burger een oplossing kunnen zijn? In deze Digital Rights Talk wordt vanuit diverse invalshoeken gekeken naar mogelijke kansen voor burgers om een rol te spelen als het gaat om verbetering van de status van privacy in de huidige en toekomstige maatschappij.

Context

Privacy is een mensenrecht. Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat hier verder op in. 28 januari is het de Europese Dag van de Privacy, de dag waarop internationaal extra aandacht wordt besteed aan het belang van het beschermen van onze persoonsgegevens. Zo ook bij ons. In 2018 werd in Nederland de AVG ingevoerd. Nu, ruim 5 jaar later is het de vraag waar we staan. Hoe staat het met de naleving van de regels?

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator