Industrieel modulair bouwen kan de oplossing zijn voor vele uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft. Zo is er een tijdwinst van 30-50% ten opzichte van de traditionele bouw. Hiernaast is door de industrialisatie tot 50 procent minder CO2- en een kwart minder stikstof uitstoot per project. Echter is het breed toepassen van modulair bouwen soms nog lastig vanwege procedures en regelgeving. Modulair bouwen vergt een andere manier van werken, wat zal resulteren tot een hervorming van de bouw. Hoe kunnen we modulair bouwen beter laten integreren in de bouwsector? En welke stappen moeten er gezet worden om dit te bereiken? Daarover gaan we met ontwikkelaars, onderzoekers, politici en andere experts in gesprek.

Joziene van de Linde is werkzaam bij de Meeuw als managing director in modular construction. Zij zijn specialist in flexibele en modulaire woningen, wat in de fabriek wordt geproduceerd. In haar functie stimuleert ze innovatie en duurzaamheid in de bouw voor toekomstbestendige huisvesting.

Roberto Meyer is architect en algemeen directeur van MVSA Architects. Hij is bezig modulair bouwen op grote schaal in Nederland te realiseren. Hierbij werkt hij aan de leefomgeving, waarbij de gebruiker centraal staat in het integraal ontwerp.

Djordy van Laar is Projectleider Duurzaamheid & Innovatie, Business Developer bij IGG Bouweconomie. Hij is gedreven door innovatie, waarbij hij streeft naar het beste samenspel tussen kosten tegenover opbrengsten, duurzaamheid en maatschappelijke waarde. IGG Bouweconomie is een adviesbureau die zijn gespecialiseerd in bouwadvies en cost engineering.

Thijs Asselbergse is hoogleraar Architectural Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Hier ontwikkelt hij met studenten innovatieve technologische oplossingen voor de bouwsector. Ook is hij architect en oprichter van Thijs Asselbergs architectuurcentrale, waar hij innovatie op het gebied van bouwen, duurzaamheid en cultuur samenbrengt. Hij ziet de kansen van geïndustrialiseerd bouwen en herkent dat er nu te veel gebruik gemaakt wordt van 20e-eeuwse oplossingen. Hierin valt nog veel te winnen, waar alle partijen in de bouwketen een rol spelen.

Frits Palmboom is stedenbouwkundige en medeoprichter bij Palmhout Urban Landscapes. Hiernaast is hij hoogleraar op de Van Eesteren-leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. Hij ontwierp het eilandenrijk voor IJburg in Amsterdam en schreef boeken over landschap en verstedelijking.

Eldin Fajkovic is Hoofd Architect bij Respace. Doormiddel van modulaire en houten systemen dat op maat wordt gemaakt creëren ze nieuwe ruimtes in bestaande panden. Hij zet zich in voor de transities die nu noodzakelijk zijn: een duurzame, collaboratieve en circulaire samenleving.

Martijn Overmulder is ambtelijk opdrachtgever G&O bedrijventerreinen en innovatiedistricten bij de gemeente Amsterdam. Welke kansen ziet de gemeente Amsterdam in modulair bouwen en hoe wordt hier mee omgegaan?

DossierHoutbouw
Group 565 Klimaatneutraal
ProgrammareeksGebiedsontwikkeling

De druk op steden neemt de komende jaren geweldig toe, met diverse transities in het vooruitzicht. Niet alleen de grote steden, maar ook dorpen en regio’s veranderen sterk. Onder andere het aantal inwoners groeit of krimpt met maatschappelijke uitdagingen als gevolg. De eisen op het gebied van energie, water, technologie, voedselvoorziening en mobiliteit worden daarnaast alsmaar hoger. Gebiedsontwikkeling vormt passende oplossingen voor die uitdagingen van nu en morgen. Deze integrale planningsmethodiek houdt rekening met leefbaarheid, economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen van gebieden. Wat maakt een gebiedsontwikkeling veerkrachtig? Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in staat zijn (mee) te veranderen? Hoe vergroten we de economische, ecologische, maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van steden en wat is daarvoor nodig? In deze programmareeks gaan we hierover in gesprek.