Je kunt er niet voor kiezen om gezond te zijn in een ziekmakende samenleving. Luchtvervuiling uit fabrieksterreinen, luchthavens en havengebieden leidt tot astma in kinderlongen, en hartziekten en kanker bij omwonenden. De overvloed aan suikers en vetten in ons voedsel maakt ons ongezond en draagt bij aan chronische ziekten. Reclames voor alcohol en gokken verleiden ons tot verslaving. De ziekmakende samenleving treft mensen in kwetsbare omstandigheden het hardst en is het resultaat van onze politieke keuzes. Hoe kunnen we het in de Grondwet verankerde recht op gezondheid inzetten om onze samenleving gezonder te maken?

Over de sprekers

Winne van Woerden is expert in mondiale gezondheid en postgroei. Ze vertelt in haar verhaal hoe ons economisch systeem is gericht op de rijkste 1% te dienen ten koste van alle anderen. Ze laat zien hoe we onze economieën kunnen organiseren opdat ze welzijn en de gezondheid van mensen, dieren en natuur bevorderen.

Rudolf Kampers is voorzitter van de Counterphase Foundation en een ervaren socratisch gespreksleider. Met de Counterphase Foundation wil hij vrije ruimte creëren voor jongeren, vooral in het onderwijs. Ruimte om samen – in dialoog – na te denken over een goede toekomst. En ruimte voor vreedzame acties om die toekomst te realiseren. Hij werkt tevens als docent filosofie, opleider van gespreksleiders, en is auteur van ‘Filosoferen aan de keukentafel’.

Wout de Boer is theatermaker en docent kunst & economie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht

Peter Kolpa is toneelspeler en o.a. als docent dramaturgie verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.