Steeds meer mensen worstelen met psychische vermoeidheid, werkstress en krijgen te maken met burn-out klachten. Inmiddels gaat het al om ongeveer 1,3 miljoen werknemers in Nederland en op steeds jongere leeftijd. Het bewustzijn van dit maatschappelijke probleem wordt steeds groter maar een duidelijke oplossing blijft nog uit. Waar komt dit probleem vandaan, wat kunnen we hiertegen doen en hoe vergroten we ons werkgeluk? In dit programma zoeken we met wetenschappers en mensen uit de praktijk naar manieren om het werkgeluk in de toekomst te vergroten.

Dit programma is in samenwerking met de NBBU.

In het programma buigen we ons over de vragen hoe we ons werkgeluk kunnen vergroten binnen ons huidige werkklimaat en wat momenteel de belemmeringen zijn. We benaderen deze vragen met het oog op verschillende werkvormen (ZZP, uitzendwerk, nachtwerk en thuiswerk) en verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren. Naast de volgende sprekers horen we graag jouw verhaal en ervaringen rondom werkgeluk, waarvoor ruimte is ingebouwd in het programma.

Over de sprekers:

Fabian Dekker is arbeidssocioloog, onderzoeker en projectleider bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn boek Vergeten beroepen: leven en werken als nachtwerker sprak Fabian tientallen mensen uit acht verschillende sectoren om erachter te komen waarom deze mensen daarvoor kiezen en in de nacht werken. Vanavond spreekt hij over hoe mensen toch hun werkgeluk in het nachtwerk (kunnen) vinden.

Roos Wouters is oprichter en aanjager van De Werkvereniging. Zij maakt zich hard voor de belangen van de ‘Modern Werkenden’: werkgevers, werknemers en ondernemers die zich niet meer vertegenwoordigd voelen in het traditionele systeem. Ze komt op voor mensen die behoefte hebben aan wetgeving die het hen makkelijker i.p.v. moeilijker maakt om flexibel te werken en daarbij de vrijheid geeft om verzekeringen en voorzieningen te kiezen die met ze meebewegen. Zij spreekt vanavond wat er moet gebeuren om die gewenste flexibiliteit te kunnen bieden.

Piet Meij is hoofd sociaal-economische zaken bij NBBU. De NBBU is een belangenbehartiger voor meer dan 1300 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties. Piet houdt zich bezig met het organiseren van de ‘arbeidsmarkt van morgen’ en kijkt daarin kritisch naar de rol van uitzendkrachten en hoe zij binnen hun werkvorm hun ambities en passies kunnen najagen. Vanavond licht hij deze ontwikkelingen toe en kijkt kritisch naar de rol van uitzendwerk binnen de huidige arbeidsmarkt.

Marco Bastiaan is directeur bij NBBU. Marco heeft ruim 25 jaar ervaring in de uitzendbranche en heeft verschillende directiefuncties bekleed. Hij zal het programma beginnen met een korte introductie over de ontwikkeling van werk over de jaren heen en hoe werkgeluk daarin meegegroeid is.

Jasmijn Mioch is facilitator & dagvoorzitter en maakt de Podcast De Gelukkige Thuiswerker. Na de coronacrisis is het thuiswerken steeds gangbaarder geworden en in haar podcast biedt Jasmijn tips en tricks om creativiteit en vitaliteit in het thuiskantoor te kunnen vinden. Jasmijn zal vanavond het werkgeluk van de thuiswerkers onder de loep nemen.

Kinha de Almeida Guimarães is werkgroeplid van de commissie arbeidsmarkt bij CNV Jongeren. CNV jongeren is er voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving waarin jonge mensen lekker kunnen studeren, werken en wonen. Ze geven informatie, advies en ondersteuning aan jongeren en als enige onafhankelijke jongerenvakbond komen ze op voor de belangen van jongeren in Den Haag. Kinha spreekt vanavond over het werkgeluk van jongeren, wat dit in de weg staat en wat er nodig is om het te verbeteren.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Joline Rodermans
Moderator