Let op! Dit programma is fysiek of online bij te wonen. Reserveer jouw fysiek of online plekje via de button recht bovenin.

Mijn laatste les – Over het Ware, het Schone en het Goede

In de filosofie wordt al sinds Plato (427-347 vC) de diepste grond en het hoogste doel van het menszijn beschreven aan de hand van drie begrippen: Het Ware, het Schone en het Goede. Deze drie waarden geven richting aan wat de Grieken zo mooi benoemden als ‘Het goede leven’. Maar wat betekenen ze eigenlijk, in de deze tijd, voor jou, voor mij?

Nu ik vanwege mijn teruggekeerde onbehandelbare kanker besloten heb mijn dagelijkse werk als leraar neer te leggen, blik ik terug op 17 jaar lesgeven. Dat is tegelijkertijd een terugblik op mijn leven, want ik ben altijd een leraar geweest die de inhoud van het vak filosofie en het ontwikkelen van mijn vakmanschap heeft verbonden aan wie ik zelf ben. Harm Tiggelaar – leraar filosofie – mentor.

In mijn laatste les wil ik daarom nog één keer met mijn oud-leerlingen van gedachten wisselen over wat voor hen de betekenis is van het Ware, het Schone en het Goede. Om vervolgens daarover, terugblikkend op mijn leven, te vertellen wat ze voor mij betekenen. Een les zoals ik mijn lessen gaf: met inhoud, met betekenis en met plezier!

Symposium – Gedeelde gezelligheid (en drinkgelag, aldus Plato)

In het tweede deel van de avond blik ik samen met een aantal gasten terug op de drie omgevingen waarin ik heb gewerkt als leraar: in de klas met leerlingen, in de vakvereniging met collega-filosofiedocenten en in de beroepsvereniging met onderwijsbestuurders en de minister. Tijd voor mooie verhalen, verdrongen feiten en af en toe een serious note.

Na alle mooie woorden en mijn slotwoord vloeit de avond over in een borrel.

Harm Tiggelaar

Programma
19:00 – 20:00 uur

Mijn laatste les voor (oud-)leerlingen

20:00 – 21.15 uur

Symposium voor (oud-)leerlingen, (oud-)collega’s en andere genodigden

21:15 - ..:..? uur

Borrel voor alle aanwezigen in het café

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Laura Janszen
Producent
ProgrammareeksEduCAUTION

In EduCAUTION nodigen Meesters met Dromen Yasin Yaylali en Emin Kececi experts uit in de studio van Pakhuis de Zwijger om in gesprek te gaan over het onderwijs. Wekelijks nodigen Yasin en Emin verschillende experts in het onderwijsveld uit om in gesprek te gaan over alle uitdagingen die voor ons liggen.