De Dag van Empathie is een jaarlijks terugkerend moment waarop de diverse samenleving samenkomt om elkaar (opnieuw) te leren kennen. Wanneer je elkaar ontmoet, blijk je meer van jezelf in de ander te herkennen dan je dacht! Zo werken we aan een positieve basis voor een gezamenlijke toekomst voor iedereen in de stad en in de samenleving.

Op maandagavond 3 mei 2021 is het de Dag van Empathie (DvE) en vindt het jaarlijkse hoofdevenement in Amsterdam plaats. Deze avond is tevens de kick-off van verschillende empathische activiteiten in mei door heel Nederland. Met de Dag van Empathie wil Stichting Nederland Wordt Beter in samenwerking met Pakhuis de Zwijger zorgen voor meer respect, begrip en empathie tussen de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.

Empathie in tijden van crisis
Het thema van DvE dit jaar is: Empathie in tijden van crisis. Al meer dan een jaar is de hele wereld in de ban van een gezondheidscrisis met een enorme impact op de samenleving. Op politiek vlak kent Nederland daarnaast een roerige tijd, zoals het ongekende onrecht van het toeslagenschandaal, de druk op de zorg en onderbetaling van zorgmedewerkers en de toename van armoede, racisme en uitsluiting. Hoe houd je oog voor elkaar in tijden van crisis en zorg je ervoor elkaar te blijven ontmoeten met een open blik? Juist nu, op afstand, is het belangrijk elkaars verschillen te omarmen en elkaars verhalen te kennen en koesteren.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
Mediapartners