Voorstanders en critici van empathie zijn het er met elkaar over eens: mensen hebben empathie voor de mensen die ze kennen of liefhebben. Door elkaars verhalen te horen en elkaar beter te leren kennen, kun je meer empathie opbrengen. Daarom organiseert Stichting Nederland Wordt Beter in samenwerking met Pakhuis de Zwijger de Dag van Empathie, bedoelt om mensen in aanraking te brengen met verhalen van hun buurt- en stadgenoten, met wie ze wellicht op het eerste gezicht weinig gemeen lijken te hebben. Maar wanneer je elkaar ontmoet, blijk je meer van jezelf in de ander te herkennen dan je dacht. We leggen zo een positieve basis voor een gezamenlijke toekomst voor iedereen in de stad en in de samenleving.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

De Dag van Empathie is een jaarlijks terugkerend moment waarop de diverse samenleving samenkomt om elkaar (opnieuw) te leren kennen. Tijdens de verschillende activiteiten en initiatieven wisselen verschillende sprekers en artiesten verhalen, dromen, geschiedenis en ervaringen met elkaar uit. Iedereen geeft met persoonlijke verhalen inzicht in drijfveren, achtergrond en cultuur, omdat die deels de individuele kijk op de huidige samenleving bepalen. Tijdens het programma vertellen de sprekers hun persoonlijke verhalen: hoe raken zij geïnspireerd en hoe zien zij Nederland voor zich? Het gesprek zal worden afgewisseld met poëzie en muziek. Verder zal er ruim gelegenheid zijn voor interactie tussen het publiek en sprekers om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Waarom een Dag van Empathie?
Nederland kent bijna 200 nationaliteiten en vele culturen, in de praktijk leven die allen best goed samen. Soms botsen verschillende culturen, opvattingen en achtergronden echter. Mensen maken gebruik van hun vrijheid van meningsuiting, maar respecteren niet altijd die van anderen. De toon van gesprekken of discussies verhardt en gaat, zeker ook op social media, niet zelden gepaard met respectloze uitingen of krachttermen.

Met de Dag van Empathie willen wij zorgen voor meer empathie in Nederland. Voor meer respect tussen en begrip voor de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. Je kunt je verplaatsen in de ander door elkaar beter te leren kennen. Door elkaars verhalen te horen, kun je meer empathie opbrengen. Dit willen wij bewerkstelligen met verschillende (soorten) ontmoetingen in aanloop naar, en op 3 mei. We leggen zo een positieve basis voor een gezamenlijke toekomst voor iedereen in deze samenleving.

 

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met