Burgerschap is essentieel voor prettig samenleven in een diverse én verbonden stad. Voor het onderwijs is een belangrijke rol weggelegd om actief burgerschap van kinderen en jongeren te realiseren. Ook van partijen die naschools aanbod in Amsterdam Nieuw-West organiseren wordt in toenemende mate verwacht dat zij burgerschap stimuleren. Maar wat zijn de aandachtspunten hierbij? Hoe stemmen partijen binnen het naschoolse aanbod af met ouders en school? En welke methodieken kunnen er worden ingezet?

Hessel Nieuwelink, lector Burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en Femke Kaulingfreks, lector Jeugd en Samenleving aan Hogeschool Inholland lichten dit graag aan jullie toe tijdens een livestream vanuit New Metropolis Nieuw-West. Gespreksleider is Samir el Hadaoui, groeicoach en onderwijzer.

Programma:

15.00-15.10 uur introductie door moderator Samir el Hadoui
15.10-15.30 uur vraaggesprek Hessel Nieuwelink en Samir el Hadaoui
15.30-15.40 uur vragen vanuit praktijkpartners
15.40-16.00 uur vraaggesprek Femke Kaulingfreks en Samir el Hadaoui
16.00-16.30 uur vragen vanuit praktijkpartners en napraten met behulp van reacties publiek

Met de Kennisdeler brengt de Buurtcampus Nieuw-West betrokken mensen en partijen uit de buurt samen met studenten, docenten en onderzoekers en stimuleren we onderlinge kennisuitwisseling.

Dit programma gaat over
In samenwerking met