Burgerschapsonderwijs is een veel besproken onderwerp. Naast taal en rekenen heeft minister Wiersma burgerschap aangewezen als een van de basisvaardigheden waar het onderwijs zich vol op moet richten. Tegelijkertijd wijst de Onderwijsinspectie op een jarenlange neergang van burgerschapsvaardigheden van leerlingen. Scholen hebben de wettelijke opdracht om leerlingen kennis bij te brengen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en om een oefenplaats te bieden waar leerlingen kunnen oefenen met de vaardigheden die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Scholen zijn echter vrij in de manier waarop ze deze opdracht invullen, wat leidt tot grote verschillen in het burgerschapsonderwijs dat leerlingen krijgen. Veel leraren geven aan dat ze kennis en vaardigheden missen om burgerschapsonderwijs in de klas te brengen.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Tijdens de derde Avond van de Leraar gaan we met de sprekers en het publiek in gesprek in twee rondes. Voordat de panelleden aan bod komen luisteren we eerst ter inspiratie naar Dilara Bilgiç die ons een stuk gaat voordragen uit haar dit jaar verschenen boek De Gelabelde: Pleidooi voor een genuanceerde wereldbeschouwing.

Hierna starten we met ons eerste panel, over de vraag wat burgerschap is en welke invulling burgerschapsonderwijs zou moeten hebben. We gaan hierover in gesprek met:

  • Bram Eidhof, oprichter van bureau Common Ground en auteur van het Handboek Burgerschapsonderwijs
  • Dilara Bilgiç, freelance journalist en auteur van onder andere De Black Box Democracy en De Gelabelde.
  • Paul Kirschner, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit, Gastprofessor aan Thomas More Hogeschool (Antwerpen, België), Eigenaar kirschner-ED
  • Piet van der Ploeg, lector Filosofie en pedagogiek bij Academica UoAS te Amsterdam, en hoofddocent Onderwijsfilosofie bij Rijksuniversiteit Groningen

In de tweede ronde hebben we een groepsgesprek met leraren uit het primair- en voortgezet onderwijs over de vraag wat leraren nodig hebben om burgerschaponderwijs in de praktijk te brengen. Welke kennis en vaardigheden hebben leraren nodig? Welke mogelijkheden zijn er om burgerschaponderwijs vorm te geven? Welke beperkingen ervaren ze? Leraren delen en reflecteren in dit gedeelte hun ervaringen en bevindingen uit het praktijk.

We gaan hierover in gesprek met:

  • Caroline Verschoor-Plomp, projectleider burgerschapsonderwijs voor het primair onderwijs en praktijkonderzoeker. Ze bekleed deze functie bekleed deels bovenschools bij Stichting BOOR en deels op Dalton Basisschool, De Bergse Zonnebloem.
  • Annelou Molendijk, docent en onderwijscoördinator op Het Praktijkcollege Centrum, ambassadeur Lerarencollectief en top 3 Leraar van het Jaar 2022 voor het voortgezet onderwijs.
  • Ineke Renkema-Betten, docent Frans en coördinator burgerschap aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen.
  • Margot Ellenbroek, docent Filosofie op het Almere College en verbonden aan het Toekomst-project ‘Filosofie op het vmbo’ in Groningen.

Ook de mensen uit het publiek zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Tijdens de Avond van de Leraar is het publiek van harte uitgenodigd mee te denken en mee te praten, hier zal dan ook regelmatig tijd en ruimte voor geboden worden tijdens het programma.