In deze speciale aflevering van R-link online presenteren onderzoeker Menno van der Veen en hoogleraar Jan Willem Duyvendak hun boek Participate! waaraan wetenschappers uit verschillende landen meewerkten. Over de conclusies gaan ze in gesprek met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink die zich inzet voor meer en nieuwe vormen van democratisering. En met ‘oer-Amsterdammer’ Bob Maas, die is betrokken bij tal van initiatieven in zijn stad.

In deze speciale aflevering van R-link online presenteren onderzoeker Menno van der Veen en hoogleraar Jan Willem Duyvendak hun boek Participate! waaraan wetenschappers uit verschillende landen meewerkten. Over de conclusies gaan ze in gesprek met de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink die zich inzet voor meer en nieuwe vormen van democratisering. En met econoom en stedelijk strateeg Najah Aouaki, die strijdt voor een inclusievere stad.

Over Participate!

Participate! Portraits of Cities and Citizens in Action is een inleiding op het onderwerp stadsontwikkeling en participatie. Het boek legt uit hoe het zelfbeeld van steden resoneert in hun benadering van de stadsontwikkeling. Het bevat aansprekende voorbeelden van burgerparticipatie en biedt inzicht in de intrinsieke logica van steden en de – soms inclusieve, soms exclusieve – mechanismen van participatie. Meer informatie bij Uitgeverij NAI010

 

Over R-LINK

R-LINK onderzoekt kleinschalige bottom-up initiatieven in de gebiedsontwikkeling. Deze kennis kan bijdragen bij het creëren van vitale en inclusieve stedelijke regio’s. R-LINK is een nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en praktijk.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met