De Zuidoostflank van Amsterdam groeit. De komende 20 jaar komen er veel nieuwe bewoners en werkgelegenheid bij. Al deze mensen moeten zich vlot en veilig kunnen verplaatsen en daar willen we ons goed op voorbereiden. De ambitie is om de groei van het autogebruik zoveel mogelijk te beperken. Maar hoe houden we de Zuidoostflank ook in de toekomst dan goed bereikbaar? Welke investeringen zijn nodig om fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken? En op welke manier kunnen werkgevers en ontwikkelaars bijdragen aan deze ambitie?

Om hier antwoord op te geven hebben de gemeente Amsterdam gemeente Ouder-Amstel en de Vervoerregio, het Mobiliteitsprogramma Zuidoostflank ontwikkeld. Hierover gaan we met het stadsdeel, beleidsmakers en u in gesprek. Luister en praat mee!

Waarom een mobiliteitsprogramma?

De Zuidoostflank breidt flink uit: tot 2040 komen er zo’n 50.000 nieuwe woningen en 33.000 extra arbeidsplaatsen bij. Aan de westzijde van het spoor, in Amstel III, ArenAPoort, De Nieuwe Kern en OverAmstel, ontrafelt zich de komende 20 jaar een bruisend woon-werkgebied. Maar ook in Bijlmer, Gaasperdam en Amstel BusinessPark Zuid worden woningen en voorzieningen gebouwd. Nu al staat de bereikbaarheid van de Zuidoostflank onder druk tijdens de spits en gelijktijdige evenementen in ArenAPoort. Daarbij is de openbare ruimte in de stad schaars. Daarom moeten we nu slimme maatregelen bedenken die ons helpen om in de komende jaren sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer te reizen in de Zuidoostflank van Amsterdam.

Wat staat er in het programma?

Er staan circa 90 maatregelen genoemd in het programma. Op hoofdlijnen gaat het om;

  • Het bieden van meer ruimte aan deelfietsen of deelauto’s in combinatie met het OV, wat inspeelt op ons flexibelere reisgedrag
  • Het investeren in een grotere capaciteit voor bussen, treinen en metro’s.
  • Het verbeteren van de kwaliteit en sociale veiligheid van fietsverbindingen
  • Het zorgen voor meer fietsenstallingen en deelfietsen bij stations.
  • Het realiseren van mogelijkheden om op afstand te parkeren en daar over te stappen op het OV of de fiets. In combinatie met minder parkeervoorzieningen bij de nieuwe ontwikkelingen

Wanneer?

De planning is dat het mobiliteitsprogramma in het voorjaar van 2021 wordt vastgesteld. De uitvoering van het plan loopt tot 2040. Een deel van de maatregelen wordt nu en in de komende jaren uitgevoerd. Andere maatregelen zijn pas op de langere termijn noodzakelijk.

Dit programma is ontwikkeld door
Mediapartner