Nederland warmt langzaam op en bij heet weer kan het in de stad tot 7 graden warmer zijn dan op het platteland. Het gevolg is dat de luchtkwaliteit sterk afneemt en mensen en dieren hittestress ervaren, maar ook dat oude paalfundering en dijken verzakken en het water verzilt. Het plaatsen van extra groene en blauwe maatregelen in de stad en omgeving kan dus op vele manieren bijdragen aan een beter woonklimaat en is noodzakelijk voor de klimaatbestendige stad van de toekomst. Wat is de impact van droogte en hitte op de stad en ommeland. En welke maatregelen kunnen er nu en in de toekomst genomen worden?

Met de afgelopen hittegolf nog vers in ons geheugen is het tijd om ons voor te gaan bereiden op de komende zomers. Er zijn grofweg twee manieren om over verkoeling na te denken. Zo kan enerzijds de gemiddelde luchttemperatuur in de stad worden verlaagd door bijvoorbeeld het plaatsen van meer groen (door de stad 20 procent groener te maken, daalt de temperatuur gemiddeld met 1 graad). Anderzijds kan de gevoelstemperatuur verlaagd worden door bijvoorbeeld meer schaduw te realiseren in de stad in de vorm van bomen. Naast hitte, heeft de stad ook enorm veel last van droogte, die op zijn beurt weer de hitte kan versterken. Aanhoudende droogte heeft bodemdaling en paalrot als gevolg. De schade hiervan kan echter lang op zich laten wachten. Op de korte én lange termijn is het derhalve van groot belang om alle facetten van de stad, van groenvoorziening tot bouwmaterialen, klimaatadaptief te gaan ontwikkelen.

Klik hier om naar de interactieve kaart te gaan.

Wie zijn onze gasten

Lisette Klok is onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen het lectoraat Water in en om de Stad onderzoekt zij de gevolgen van klimaatverandering voor de stad en hoe steden klimaatbestendig ingericht kunnen worden.

Maarten Kuiper is hydroloog en stedelijk grondwaterspecialist. Met behulp van duizenden peilbuizen door het hele land houdt zijn bedrijf Wareco nauwkeurig het grondwaterpeil in de gaten. Door middel van het monitoren verzamelen zij hydrologische date en ontwikkelen zij modellen met als einddoel onze gebouwde omgeving klimaatadaptief in te richten tegen droogte.

Sacha Stolp is werkzaam bij de Gemeente Amsterdam als Regisseur Klimaatadaptatie. Daarnaast is zij projectmanager bij Polderdak, een project met als missie om saaie stadsdaken te veranderen in levendige waterbergende, groene daken die meerwaarde voor de stad brengen op het gebied van water, groen, energiebesparing, biodiversiteit, geluid en luchtkwaliteit.

Luuk Tepe is Strategisch Adviseur Openbare Ruimte en Klimaatadapatie bij Gemeente Arnhem en Senior Adviseur Groenbeleid bij Gemeente Amsterdam. Centraal in zijn visie op het inrichten van de openbare ruimte staat leefbaarheid en ontwerpen voor de voetganger.

Lesley Walet is projectleider bij De Gezonde Stad. Door duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven aan te jagen en te verbinden werkt De Gezonde Stad aan een klimaatneutrale, schone en groene stad. Met het project Park om de Hoek worden saaie, versteende plekken samen met buurtbewoners getransformeerd tot groene ontmoetingsplekken.

Wisse Beets is projectleider Klimaatbestendige Stad bij Neelen en Schuurmans. In zijn werk focust hij zich op het inzichtelijk maken van de effecten van klimaatverandering, waaronder Stresstests. Het project Hittestress.nu laat inzichtelijk zien wat de gevoelstemperatuur is door heel Nederland op een hete zomerdag en hoe deze informatie is verzameld.

Irmine van der Geest is Manager Sustainability by Syntrus Achmea. Binnen haar functie is zij verantwoordelijk voor ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsbeleid voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Arne Lijbers is associate partner bij Mecanoo architecten. Binnen zijn werk houdt hij zich onder andere bezig met hoe ontwerp, van de fysieke ruimte en bouwmaterialen, hitte in de stad kan bestrijden.

mindmap hitte

Mindmap hitte

 

Dit programma is ontwikkeld door
Thirza Tiel
Stagiair De Ruimtelijke Stad
Robbert Bovee
Programmamaker De Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Susanne Heering
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksGreening the City

De komende 10 jaar groeit de metropoolregio Amsterdam harder dan ooit. Groen en blauw, oftewel natuurlijk kapitaal, is van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de alsmaar verdichtende stad. Zo draagt het bij aan een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving en heeft het voordelen voor bewoners, bedrijven én de natuur in de stad. Toch zien we groen vaker als bijzaak dan hoofdzaak. Met wereldwijd een dramatisch verlies aan biodiversiteit, toenemende droogte en extreme regenbuien, is ons ecosysteem uit balans. Welke maatschappelijke voordelen kan stad en regio halen uit groen en water? En wat is de invloed van groen en water op de verkoeling van de stad, op de gezondheid, op de luchtkwaliteit, op de koolstofvaststelling of biomassaproductie alsook het effect op huizenprijzen? Kortom, hoe bouwen we aan een duurzame stad van de toekomst?