Anjez Winkler is dichteres en postvrouw. Deze werken zijn ontstaan tijdens wandelingen voor, na en tussen haar postrondes door in Amsterdam Nieuw-West. Alle foto’s zijn gemaakt met een mobiele telefoon. Daar waar we normaal gesproken denken aan zwerfafval of onkruid, wat zo snel mogelijk moet worden opgeruimd, ziet Anjez schoonheid en poëzie. Verhalen. Zwerfverhalen.

Anjez Winkler is a poet and a postal worker. These works were created during walks, before, after and in between her mail rounds in Amsterdam Nieuw-West. All photos were taken with a mobile phone. Where we normally think of litter or weeds, that need to be cleaned up as quickly as possible, Anjez sees beauty and poetry. Stories. Wandering stories.

Bio’s

Anjez Winkler studeerde literatuur aan de Universiteit Leiden en treedt op als spoken word-artiest. Ze heeft als zodanig deelgenomen aan evenementen in Ruigoord en de Roze Tanker in Noord.

Anjez Winkler studied literature at the University of Leiden and performs as spoken word artist. She has participated as such in Ruigoord en de Roze Tanker in Noord.

Edith Winkler is de zus van Anjez en haar vertegenwoordiger voor deze gelegenheid, ze is tevens curator van de tentoonstelling in samenwerking met New Metropolis Nieuw-West. Vanuit haar eigen praktijk, W-Architectuurstudio, werkt ze aan onderzoek- en ontwerpprojecten gericht op gebruikers, variërend van interieurarchitectuur tot multispecies urbanisme.

Edith Winkler is Anjez’s sister and her agent for the occasion and curator of the exhibition in collaboration with New Metropolis Nieuw-West. From her own practice W-Architectuurstudio she works on user centered research & designprojects; from interior architecture to multispecies urbanism.

ProgrammareeksNieuw-West in Beeld

Onder de noemer Nieuw-West in Beeld denken we na over de beeldvorming van dit Amsterdamse stadsdeel én gaan we er zelf actief mee aan de slag. Er bestaan veel beelden over Nieuw-West, positief en negatief. Het is dan ook een buurt met vele gezichten. We zien ook dat de stad constant aan het veranderen is. Wij vinden het belangrijk om hier bewust bij stil te staan en na te denken over hoe we dit stadsdeel vastleggen.