Negen nieuwe wethouders zijn inmiddels geïnstalleerd en het Amsterdams Akkoord is gepresenteerd. Met het coalitieakkoord 2022 – 2026 worden scherpe keuzes gemaakt om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen en om de samenhang in de stad te versterken met de centrale thema’s: een solidaire stad met gelijke kansen, een duurzame toekomst en verantwoorde groei. Hoe gaan de nieuwe wethouders dit akkoord de komende jaren tot uitvoer brengen? En met wie? Hoe gaan zij met partijen uit de stad de krapte op het energienetwerk en het lokale klimaatprobleem oplossen, en wat wordt het concrete antwoord op het tekort aan betaalbare woningen? Wat betekent ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ voor het terugdringen van de ongelijkheid in het onderwijs of het oplossen van de grote personeelstekorten?

De jaarlijkse Staat van de Stad is een programma waarin politici en bijzondere Amsterdamse gasten met elkaar in gesprek gaan over feiten en cijfers, opgaven en uitdagingen en ambities voor de toekomst.

De Staat van de Stad is een co-productie van Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Pakhuis de Zwijger en Gemeente Amsterdam Informatie, Onderzoek en Statistiek in samenwerking met de Rabobank Amsterdam.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
ProgrammareeksDe Staat van de Stad

De jaarlijkse De Staat van de Stad is een avondvullend programma waarin de conditie van Amsterdam wordt besproken aan de hand van de meest recente data over de stad.