Op dit moment staat de doorstroming op de woningmarkt sterk in de aandacht. Onder meer ouderen, die te groot wonen, houden sociale huur- en koopwoningen bezet en daardoor komen starters moeilijk aan een woning. Het probleem is al decennia bekend, maar blijft lastig op te lossen.

Open Bouwen kan naar verwachting bijdragen aan een oplossing. Deze bouwmethode werkt met drager – inbouw-constructies en maakt het daarmee mogelijk om woningen in de loop van de tijd groter en kleiner te maken. Kan het de doorstroming bevorderen als je kleiner kunt gaan wonen zonder te hoeven verhuizen?

Op 6 juli a.s. praten we in Pakhuis de Zwijger over de mogelijkheden van Open Bouwen zowel bij nieuwbouw als renovatie in het programma: Veerkrachtige Sociale Woningen.

Na de tweede wereldoorlog was de woningnood erg groot en ontstond het idee van het bouwen van Duplexwoningen: kleine sociale woninkjes die ‘later’, i.c. als de woningnood was opgelost, konden worden samengevoegd tot grotere woningen. Heel slim!

Open Bouwen gaat nog een stapje verder en maakt het mogelijk om woningen daarna ook weer kleiner te maken!

De technische levensduur van onderdelen van een woning is heel verschillend. De muren kunnen vaak meer dan 100 jaar mee terwijl de installaties na pakweg 15 jaar al vervangen moeten kunnen worden. Ook veranderen de wensen van de bewoners al naar gelang hun levensfase en de omvang van hun gezin. Wat vaak wel belangrijk is voor mensen is de plek waar ze wonen: de buurt die ze kennen, waar ze hun vrienden en kennissen hebben, waar ze ‘thuis’ zijn en waar een deel van hun persoonlijke geschiedenis ligt. Verhuizen naar een nieuwe plek is dan niet zo prettig. Zeker als mensen minder mobiel zijn en zorg nodig hebben.

Open Bouwen stelt de wensen en behoeften van de bewoners centraal bij het bouwen van woningen. De dragers van een gebouw moeten de kwaliteit hebben om hun lange levensduur goed te kunnen vervullen. Maar de inbouw kan flexibel en veerkrachtig zijn, aanpasbaar aan alle levensfasen en omstandigheden van de bewoners. Je kunt dan bijvoorbeeld woningen splitsen en op een andere manier ruimtes samenvoegen tot grotere, of juist kleinere woningen.

In het programma Veerkrachtige Sociale Woningen praten we over de ervaringen met Open Bouwen in de afgelopen 50 jaar en over de relevantie ervan voor de huidige opgaven: oplossen van de woningnood en verduurzamen van woongebouwen. De stelling is: vermijd onnodige sloop en ga zo bouwen dat onderdelen van een gebouw pas aan het eind van hun technische levensduur gesloopt hoeven te worden. Ga in gesprek met onder meer Remko Zuidema, strategist en schrijver, Harmen Nieuwland, associate senior architect bij Marc Koehler Architecten, Frans van der Werf, architect en stedenbouwkundige, Karima Chafia, adviseur en onderzoeker huurdersbehoeften, en Masi Mohammadi, professor in smart architectural Technologies TEU. Met moderatie door Indira van ’t Klooster, directeur ARCAM.

Deelname is gratis. Reserveer wel even via de link ‘Veerkrachtige Sociale Woningen’!