Afgelopen donderdag 15 februari was de 6e editie van Amsterdam Groeit in nachtclub Levenslang in de voormalige Bijlmerbajes. Hier werd met de Amsterdamse Wethouder Reinier van Dantzig, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, de ontwikkelstrategie van Amsterdam voor 2035 uitgebreid besproken. Deze strategie, een opvolger van Koers 2025, houdt rekening met de groei van Amsterdam. In de strategie wordt benoemd dat er rondom de ringzone bijgebouwd gaat worden. Voor de participatie van de ontwikkelstrategie 2035, kwamen Amsterdammers samen om hun meningen en ideeën te delen over de toekomstige ontwikkelingen van hun stad.

Een kernaspect van de strategie is de grote mate van participatie in het ontwikkelproces. Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking zijn gevraagd naar hun visie op de toekomst van de stad. De nadruk lag op wat men belangrijk vindt voor een leefbare stad: gezelligheid, groen, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De ontwikkelstrategie omvat meerdere sleutelelementen. Centraal staat het idee van ‘meerkernigheid’, waarbij er in Amsterdam meerdere stadscentra zullen komen. Daarnaast ligt de focus op verdichting in de buurten van ‘stationskwartieren’ zoals bij het Amstelstation en in Zuidoost. Hierdoor hoef je niet te bouwen in het groen, waar bijvoorbeeld niet zulke mobiliteitsnetwerken liggen.

Een interessant punt in de strategie is de aandacht voor ondernemerschap. In tegenstelling tot Koers 2025, erkent de huidige strategie het belang van het behouden van sommige bedrijventerreinen voor de circulaire economie en de diversiteit aan ondernemingen die niet vanuit een laptop opereren. De strategie benadrukt ook de noodzaak van ongelijke investeringen om meer gelijkheid binnen de stad te bevorderen. Door actief te luisteren naar de inwoners en te experimenteren met buurtplatforms en ambassadeurs, streeft de gemeente naar een inclusief ontwikkelingsproces. Hoewel de strategie nog in conceptvorm is, met vaste hoofdlijnen maar ruimte voor invulling, is het duidelijk dat de visie voor Amsterdam een gezamenlijke inspanning vereist.

Reflecties van de diverse individuen die aanwezig zijn op het podium tonen de veelzijdige blikken waarmee naar de strategie wordt gekeken. Gasten zijn bijvoorbeeld Cheyenne Sabajo, een buurtbewoner uit Zuidoost, Imran Cherradi, mede-oprichter en raadslid Jongeren Advies Raad, Lyongo Juliana, een architect, Eric Nagengast, Directeur Vastgoed Rochdale en Erik Pasveer, Hoofd Strategie Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam. De nadruk ligt op gelijke kansen, de ontwikkeling van buurten, en het behoud van de sociale en culturele identiteit van diverse gemeenschappen binnen de stad.

Het participatieproces stopt niet bij deze avond. Vanaf heden tot aan woensdag 20 maart is het mogelijk om een reactie in te dienen over het concept ‘Amsterdam: Bouwen aan buurten van de toekomst’ (Ontwikkelstrategie 2035). Dien hier ook je inspraak over de toekomst van Amsterdam in, en/of kijk hier het programma terug van 15 februari!