Nu het al bijna een jaar geleden is dat het huidige Amsterdamse College is aangesteld, is het tijd om samen met de Amsterdamse wethouders te reflecteren op het begin van hun ambtstermijn, wat dit heeft betekent voor de stad en wat zij de komende jaren ambiëren. In onze nieuwe reeks ‘In Gesprek Met’ nodigen wij de wethouders één voor één uit om hierover in gesprek te gaan.

Zo spraken wij dinsdag 24 januari wethouder Reinier van Dantzig (o.a. Grond en Ontwikkeling & Ruimtelijke Ordening) over de huidige staat van de woningbouwopgave, de consequenties van de stroeve bouwsector door de vele uitdagingen die er spelen en hoe het met onze stad gesteld is. Want verliezen we in onze race naar meer woningen niet de koers uit het oog? Reflecteren we nog genoeg met elkaar op wat voor stad we willen zijn?

Van Dantzig over de woningbouwopgave: Doorbouwen ondanks alle uitdagingen
Wethouder van Dantzig begint de avond met het presenteren van de woningbouwcijfers: In 2022 is gestart met de bouw van 8401 zelfstandige, permanente woningen. Dit terwijl het Amsterdams Akkoord een langjarige bouwproductie van 7500 woningen nastreeft. Ook het percentage betaalbare woningen is van 2018 tot 2022 van 39% naar 58% gestegen. Over wat een betaalbare woning is, zijn de meningen verdeeld. De wethouder spreekt van het segment sociale- en middenhuur tot €1050,- per maand. Ook geeft van Dantzig toe dat het momenteel vanwege de uitdagingen voor de bouw en het zware investeringsklimaat moeilijk is om de 40-40-20 puzzel te leggen. Daarom haakt de wethouder, wanneer nodig, liever af van deze regel als dat betekent dat de hoeveelheid bijgebouwde woningen vergroot en daarmee het totale aantal betaalbare woningen meegroeit (zie ook dit artikel in het Parool). De gemeente Amsterdam blijft de afweging maken hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Extra gevoelig is daarbij het groen: vanuit verschillende bewonersorganisaties is de afgelopen tijd de angst geuit dat met de huidige bouwplannen het groen in het gedrang komt. Het antwoord van de wethouder is dat er slim wordt gekeken naar hoe het groen in de stad verdeeld wordt en dit uiteindelijk gewaarborgd blijft.

Vervolgens schuiven Esther Agricola (Regiodirecteur Noord-West bij BPD), Harry Boeschoten (Harry Boeschoten) en Sylvia Fennis (Teamlid Buurtplatform Red Amsterdam Noord) aan om te reageren. Esther Agricola pleit voor een gebiedsgerichte aanpak in plaats van woningbouwprojecten als gesegmenteerde eilanden te zien en pleit voor een nieuwe kijk op hoe betrokken partijen met elkaar om tafel zitten bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden. Harry Boeschoten roept op om zuinig te zijn met het groen dat we hebben en waarschuwt ons: het wordt steeds ingewikkelder in de verdichte stad. Op het moment dat we een gebied gepland hebben en daarna bedenken hoe we het groen daarin integreren, zijn we eigenlijk al te laat. Hoewel die opgave moeilijker is, moet het groen vanaf het begin onderdeel zijn van de plannen. Naast het groen horen ook bewoners al vroeg aan tafel te zitten, zo stelt Sylvia Fennis. Als ‘Red Amsterdam Noord’ waren zij betrokken bij het opstellen van het participatieprotocol dat gedeeltelijk door de gemeente is geadopteerd. Volgens haar zet je bewoners niet eenmalig in om hun mening te vragen over gebiedsplannen, maar is het opbouwen van een relatie en onderling vertrouwen een vereiste voor het samen stad maken. Ook roept zij op ons de vraag te blijven stellen: Wat voor stad willen wij zijn?

In gesprek met Wethouder Pels : Transities in tijden van crisis
Deze vraag blijven we ons ook in de volgende programma’s binnen deze reeks stellen. Zo ontvangen wij donderdag 23 februari om 20:00 wethouder Zita Pels (o.a. Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie & Volkshuisvesting). Dan gaan wij samen in gesprek over de energietransitie, het recht op een woning en duurzame oplossingen want de wethouder staat voor een grote opgave. Samen met de wethouder spreken wij over deze uitdagingen: wat kunnen we op korte termijn oplossen en waar werken we op lange termijn naartoe? We bespreken het isolatieoffensief, uitdagingen voor de energietransitie, het recht op een woning en circulaire kansen. Wij blikken terug en kijken vooruit.

Kom ook en praat mee! Meld je hier gratis aan.