SeSi Community Center is een organisatie binnen de HvA die zich inzet voor studentenbetrokkenheid en inclusie. Studenten kunnen zelf met initiatieven aankomen voor programma’s, wat veel gebeurt door het laagdrempelige karakter van SeSi. Waarom is SeSi ontstaan, wat is de rol van studenten hierin en waarom een samenwerking met Pakhuis de Zwijger?

Zou je iets over jezelf willen vertellen?
“Ik ben Sameha Bouhalhoul. Ik ben projectmanager van SeSi Community Centre van de HvA en docent bij CMV. SeSi is nu nog gericht op Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Social Work, maar toegankelijk voor iedereen op de Hogeschool van Amsterdam. Ik werk sinds 2009 bij de HvA. Binnen mijn werk heb ik me altijd bezig gehouden met studentenbetrokkenheid en diversiteit & inclusie. Ik geef daar les in, maar ik ben ook binnen het onderwijs bezig met aanpassingen en vernieuwingen zodat het beter aansluit op de studentenpopulatie.”

Vanuit welke drang is SeSi ontstaan?
“Ik en mijn collega Mahutin Awunou merkten in ons werk als docent dat bepaalde onderwerpen die in de samenleving spelen, niet besproken werden in het onderwijs. In mijn studietijd ervoer ik, als student van kleur, dat je je alleen kan voelen wanneer het bijvoorbeeld gaat over vraagstukken omtrent uitsluiting. Als docent kreeg ik vaak vragen van studenten waarom ze geen les kregen over bijvoorbeeld gender, racisme en kansenongelijkheid. De reden hiervoor was dat dit perspectief niet aanwezig was binnen het onderwijs, maar het kan ook voor docenten lastig zijn om deze onderwerpen te bespreken. De aanslag op Charlie Hebdo was een kantelpunt omdat het angst aanwakkerde in Nederland en veel moslim studenten druk ervoeren om duidelijk te moeten maken dat zij hier niet achter stonden. Toen dit soort gesprekken in de klas werden gehouden, dachten we, nu moeten we het ongemakkelijke gesprek gaan voeren. Het gesprek dat we wilden voeren ging over hoe bepaalde studenten zich in zowel de publieke ruimte als in de klas ongemakkelijk voelen in het debat. Ongemakkelijk omdat hun perspectief niet vertegenwoordigd wordt.”

Sinds wanneer bestaat SeSi en waarom is de samenwerking met studenten hierbij belangrijk?
“SeSi bestaat nu 2 jaar, maar eigenlijk is SeSi er al veel langer. We waren alleen nog geen organisatie. Het College Café was het antwoord op de vragen van studenten die meer wilde weten over maatschappelijke kwesties. Dit heet nu Brandende Kwesties en is een samenwerking met FLOOR, het debatcentrum van de HvA. We hebben dit georganiseerd met studenten, het eerste programma was gelijk een groot succes met 200 bezoekers. In dat programma onderzochten we waar de spanningen vandaan kwamen en verbonden hieraan de thema’s sociale harmonie en verbinding. Vanaf dat moment hebben we besloten het elk jaar te doen en studenten daarin steeds meer ruimte gegeven om verantwoordelijkheid te nemen. Door de samenwerking met studenten merkten we dat de programma’s beter werden. Zij weten namelijk wat er speelt onder medestudenten en waar de behoeftes liggen. Doordat wij dit op een juiste manier faciliteerden, kwamen er mooie onderwijsprogramma’s uit voort. Naast deze programma’s hadden we ook peer-trainingen waar studenten elkaar hielpen met de studie door bijvoorbeeld trainingen te organiseren. Het begon als allerlei losse onderdelen die op hun eigen manier impact hadden. Vorig jaar kregen we de mogelijkheid om een subsidie aanvraag te doen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder de campagne Students 4 Students. Toen zijn we gaan nadenken over hoe we structureel verder konden en toen kwam het idee voor een organisatie, een community center. SeSi staat voor Student Engagement, Social Impact. Dat zijn ook de twee pijlers van onze programma’s.”

Wat voor uitdagingen kom je tegen in je werk?
“Een uitdaging blijft: ‘hoe betrek je hier docenten in?’ Zij hebben het heel druk en zelfs naar een van de programma’s komen vraagt veel van ze. We zijn nu bezig met draagvlak creëren bij docenten om zelf een steentje bij te dragen of met eigen onderwerpen te komen. Je hebt alle lagen van een organisatie nodig om te verduurzamen en impact te hebben. Ons vertrekpunt zijn de studenten, maar ook de docenten en de managers zijn belangrijk. Zij hebben invloed op de cultuur en structuur van de opleiding. Misschien komt het omdat we een jonge organisatie zijn, maar hierin zien wij vooral uitdagingen voor onszelf. Gelukkig lukt het ons heel goed om studenten te mobiliseren en in de lead te zetten voor nieuwe en bestaande programma’s. Het idee is dat als wij studenten eigenaarschap geven en de ruimte te bieden voor eigen initiatieven en leiderschap, dat het ook effect heeft op de docenten die voor de klas staan. Die studenten komen met deze onderwerpen binnen, beginnen gesprekken in de klas en nodigen de docenten uit voor de programma’s.”

SeSi werkt nu samen met Pakhuis de Zwijger aan een programma op 17 december over LHBTQIA+ en geloof, maar ook met de Week Tegen Racisme 2020. Vanwaar deze samenwerking?
“SeSi was eerst erg intern gefocust; op de HvA ,voor studenten. Maar we moeten niet vergeten dat we studenten opleiden tot kritische sociale professionals die gaan werken met verschillende doelgroepen en verschillende vraagstukken in de grote stad. Dus wij willen juist ook een verbinding leggen met de stad en grootstedelijke vraagstukken. Pakhuis de Zwijger sluit goed aan op wat wij willen zijn als organisatie en biedt ook ruimte voor studenten om te programmeren. Op deze manier komt er een mooie verbinding tot stand tussen studenten, de stad en Pakhuis de Zwijger.”

Wat inspireert je om dit werk te doen?
“Voor mij begint het op micro niveau. Maar deze studenten gaan uiteindelijk de samenleving in en komen op plekken waar zij hopelijk ook invloed hebben op bijvoorbeeld beleid of als projectleider teams gaan aansturen. Voor mij is een grote inspiratie het idee dat ik toekomstige leiders opleid. Als zij intersectioneel kunnen denken en handelen en dit door laten schijnen in hun programma’s en projecten, dan heeft dat ook effect op macro niveau. Natuurlijk is het klaslokaal ook belangrijk, maar het is veel groter dan dat. Daarnaast is het natuurlijk ook strijden voor een rechtvaardige wereld. Er is helaas nog steeds sprake van kansenongelijkheid in het onderwijs dus dat blijft belangrijk voor mij.”

Dinsdag 17 december is het programma LHBTQIA+ en geloof in samenwerking met SeSi. Reserveer hier je plek!

Samengesteld door
Julia Dikenzo Leka
Stagiair Programmamaker Inclusieve Stad
Dit artikel gaat over