Vandaag maakte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de adviezen binnen de Regeling vierjarige instellingssubsidies 2025-2028 bekend. De aanvraag ‘Naar rechtvaardigheid’ van Pakhuis de Zwijger kent het fonds volledig toe binnen categorie I (nationaal toonaangevend en internationaal relevant). De Raad voor Cultuur gaf Pakhuis de Zwijger wel een positief advies voor de BIS 2025–2028, maar zonder toekenning van subsidie.

Wij zijn ontzettend blij met en dankbaar voor de steun van het Stimuleringsfonds. En nu: aan de slag!

Hier vind je de volledige aanvraag.

 

ENG

Creative Industries Fund NL grants full application

Today, the Creative Industries Fund NL announced their selection under the Four-Year Institutional Grant Scheme 2025-2028. Pakhuis de Zwijger’s application ‘Towards Justice’ was fully granted within category I (nationally prominent and of international relevance). The Council for Culture did award Pakhuis de Zwijger with a positive recommendation for the BIS 2025-2028, but without subsidisation.

We are incredibly happy with and grateful for the support of the Creative Industries Fund NL. Now let’s get to work!

You can find the full application here.