De Sociaal-Economische Raad (SER), de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken, gaat het land in voor een publieke dialoog. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger, het onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in Amsterdam, start de SER in 2020 een reeks van drie publieksprogramma’s in Amsterdam, Groningen en Eindhoven onder de titel ‘Vernieuwen, verdienen & verdelen’. Het eerste programma vindt plaats op woensdag 19 februari in Pakhuis de Zwijger.

Hoe moet Nederland veranderen richting 2035?
‘In 2020 bestaat de SER 70 jaar – iets om bij stil te staan, maar in dit jubileumjaar kijkt de SER vooral ook ver de toekomst in, naar 2035. Om te weten waar we in 2035 willen zijn op het gebied van duurzame economie, inclusieve arbeidsmarkt, en moderne arbeidsverhoudingen, moeten we eerst met elkaar vaststellen waar we nu staan, wat ons tegenhoudt en wat de kansen zijn om daar te komen. Deze zoektocht vindt plaats tijdens een drietal programma’s die we organiseren samen met Pakhuis de Zwijger in opmaat naar ons grote jubileumcongres in oktober in Den Haag,’ zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER.

Thema’s die de nabije toekomst bepalen
‘Samen met de SER maken we een drietal publieksprogramma’s waarin we het gesprek aangaan met maatschappelijke organisaties, bedrijven en betrokken burgers over een aantal thema’s die de Nederlandse samenleving en economie van de nabije toekomst bepalen. ‘Scheidslijnen verdwijnen’ is de eerste bijeenkomst. Daarin onderzoeken we de zichtbare en onzichtbare barrières die gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen in de weg staan. De tweede bijeenkomst ‘Welvaart duurzaam verdienen’ gaat over de energietransitie en de circulaire economie. Hoe pakken we de kansen die deze transities bieden voor goede werkgelegenheid en duurzame bedrijven. Bij de derde bijeenkomst ‘Goede bedrijven, goed werk’ zoomen we in op de maatschappelijke betekenis van bedrijven. Dat gaat zowel over de verhoudingen binnen bedrijven als over de verantwoordelijkheid van bedrijven in de samenleving,’ aldus Barbara Vos, programmamaker De Duurzame Stad bij Pakhuis de Zwijger.

Scheidslijnen verdwijnen
Woensdag 19 februari 2020
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
20.00-22.00 uur
Gratis toegang, maar reserveren is verplicht en kan hier

Welvaart duurzaam verdienen
Woensdag 22 april
Oosterpoort, Groningen
Programmering wordt binnenkort bekendgemaakt.

Goede bedrijven, goed werk
Woensdag 27 mei
Klokgebouw, Eindhoven
Programmering wordt binnenkort bekendgemaakt.

Samengesteld door
Maurice Seleky
Dit artikel gaat over