Vorig jaar is Pakhuis de Zwijger in een coalitie gestapt met zeven bijzondere partijen onder de noemer Ruimte voor Werken. De hamvraag die deze coalitie bezighoudt is; hoe zorg je voor ruimte voor werk in de stad? Tot 1 maart 2023 hebben wij als coalitie een prijsvraag lopen, want wij zijn op zoek naar het allerbeste praktijkvoorbeeld van een mix van Ruimte voor Werk!

Waarom is de coalitie nodig?

De coalitie heeft om meerdere reden de koppen bij elkaar gestoken. Ruimte voor werk staat namelijk onder druk. De sterke focus op woningbouw en stijgende vastgoedprijzen leiden ertoe dat de maakindustrie en bedrijven met minder economische slagkracht uit de stad worden gedrukt, en dat is zonde. Want een stad heeft werk nodig. En werk heeft de stad nodig. De vraag rijst dan ook op; hoe zorgen we ervoor dat werk de stad niet hoeft te verlaten?

Het mengen van wonen en werken kan hiervoor een oplossing zijn. Gelukkig is veel bedrijvigheid de afgelopen jaren milieuvriendelijker geworden en daardoor ook mengbaarder dan eerst. En hoewel iedereen eigenlijk wel de noodzaak weet, is het voor velen nog wel de vraag hóe je goed en rendabel functies mengt in de stad.

Voor veel beleggers en ontwikkelaars is het ontwikkelen van ruimte voor werk onbekend terrein. Het is risicovol, best moeilijk en vaak niet rendabel. Maar, steeds vaker moet het wel. Gemeentes zitten daarbij met de vraag welke aanpassingen van beleid er nodig zijn en welke nieuwe instrumenten hierbij horen. Ondernemers en bedrijven zelf willen graag blijven in een gebied, maar wel met een voor hen betaalbare werkplek.

Ruimte voor werken

De coalitie Ruimte voor Werk is in het leven geroepen om al deze partijen te helpen bij vraagstukken over ‘functiemenging’ van wonen en werken. Daarbij hebben we ook de hulp nodig van andere bewoners, experts, ondernemers of iedereen die een perfect praktijkvoorbeeld heeft van een mix van wonen en werken. Met de prijsvraag hopen we geïnspireerd te raken en creatief uitgedaagd te worden door de voorbeelden die we mogen ontvangen

Prijsvraag: Op zoek naar het beste voorbeeld

We zijn op zoek naar de beste voorbeelden in Nederland waarbij werken juist een belangrijke plek heeft in het stedelijk weefsel. Het gaat dan over voorbeelden die betaalbare ruimte voor werk in de stad behouden, uitbreiden en ontwikkelen in samenhang met wonen en alle andere functies van een rechtvaardige en inclusieve stad.

Het doel van de prijs is om goede voorbeelden te verzamelen van projecten waarin werkfuncties niet verdreven worden door andere functies, maar samengaan en elkaar op een mooie manier versterken. De prijs zal groots worden uitgereikt aan de persoon of organisatie die het project heeft ingestuurd dat het beste voorbeeld is voor het binnenstedelijk mengen van werkfuncties. Het prijzenpakket van de winnaar bestaat onder meer uit een award, een presentatie tijdens de prijsuitreiking in Pakhuis de Zwijger, een brainstormsessie over de toekomst van jouw project met de coalitie en exposure op alle media die de prijsvraag hebben ondersteund. Dus kom maar op met al die projecten en voorbeelden!

Wil je meer informatie over de prijsvraag en een gedetailleerd overzicht van waar jouw voorbeeldproject aan moet voldoen? Klik dan op deze link en vindt de volledige prijs uitvraag!