Meer kerncentrales in Nederland, is dat een goed idee? En zo ja, waar moet het afval dan heen? Praat mee op 23 mei in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Trouw en Pakhuis de Zwijger organiseren samen de programmareeks ‘Trouw Duurzame 100’. Met als volgende onderwerp in de reeks: kernenergie!

De hoofdlijnen van het nieuwe coalitieakkoord zijn vers van de pers en het lijkt erop dat de volgende regering vier nieuwe kerncentrales wil gaan bouwen. Hebben we daar in Nederland de industrie en de ruimte voor? En welke gevolgen heeft dit voor het nucleaire afval? In het programma geven verschillende experts antwoord op deze vragen. Aan tafel zitten Jo-Annes Bat (gedeputeerde Zeeland), Marleen Schuijer (onderzoeker Rathenau Instituut), Behnam Taebi (hoogleraar techniek & ethiek) en energie-expert Bernard ter Haar.

Het programma is een vervolg op de aflevering van de Trouw-podcast ‘De Klimaatkwestie’ over kernenergie. De aflevering is te beluisteren via Spotify of Apple Podcasts.

Ben je nieuwsgierig geworden na het luisteren van de podcast en wil je meepraten over het onderwerp?

Reserveer hier een gratis plekje voor het programma in Pakhuis de Zwijger.