In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met artistiek directeur van Movies that Matter: Margje de Koning. Ze spreken over de ontstaansgeschiedenis van Movies that Matter, over kunst als een manier om de ander te begrijpen, en over hoe film mensen op een andere manier naar de werkelijkheid kan laten kijken en onderling debat kan openbreken.

Op dinsdag 19 mei, dinsdag 26 mei en dinsdag 2 juni vinden de nagesprekken van de documentaires plaats die te zien zijn via onze website. Kijk voor meer informatie naar onze agenda.

Samengesteld door
Annick van Rinsum
Redacteur Podcast