In deze podcast gaat Annick van Rinsum in gesprek met Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en publicist voor Vrij Nederland. In zijn studententijd raakte hij bevangen van macro-economie en overheidsfinanciën. Hij constateert dat economisch beleid vaak niet gestoeld is op consensus uit de economische wetenschap. In deze podcast bespreekt hij het huidige spanningsveld tussen de wetenschap en het publieke en politieke debat. Zo ziet hij dat niet alleen bevindingen vanuit de economie maar ook bijvoorbeeld van vanuit de klimaatwetenschap vaak in de wind worden geslagen bij besluitvorming. Met zijn scherpe analyses legt hij de vinger op de zere plekken en wijst hij naar zwakke plekken in de wetenschapspraktijk, de politiek en hedendaagse medialandschap.

Samengesteld door
Annick van Rinsum
Redacteur Podcast