In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Arjen van Veelen; journalist en schrijver van het boek ‘Rotterdam: Een ode aan inefficiëntie’. Ze spreken over hoe hij als essayist de maatschappij onderzoekt en verbanden legt om de tijdgeest te vatten. Zo legt hij in zijn boek over Rotterdam bloot hoe we vast zitten in gekaderd efficiëntie-denken en welke verstrekkende gevolgen dit heeft. Maar eigenlijk zou Arjen over álles willen schrijven. Zijn nieuwsgierigheid kent geen grenzen. Zo pleit zijn werk er ook voor om ons te ontdoen van geschetste grenzen, en beperkt ook hij zich ook niet tot één gekaderd genre. Zijn reflecties zijn poëtisch en zijn boek leest makkelijk weg. Waar hij soms het idee heeft dat de mens zich door gekaderd denken alvast voorbereidt op groeiende automatisering, is hij zelf niet bang dat artificiële intelligentie ooit zijn schrijverschap zal kunnen vervangen. AI zou hem daarin hoogstens kunnen assisteren en hem daarmee meer vrije tijd kunnen geven, of juist meer werk, dat valt nog te bezien.

Wil je meer weten? Kom dan naar De boekbespreking: Een ode aan inefficiëntie op dinsdag 7 februari om 20:00 uur in Pakhuis de Zwijger.