In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Anne-Jo Visser: de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ze spreken over de Nederlandse Volkshuisvestingstraditie, over haar passie voor de planologie, en over de rol van de woningcorporaties in het oplossen van de wooncrisis.

Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op maandag 18 oktober om 8 uur naar het programma ‘Duurzaam wonen voor iedereen’ ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Luister- en abonneer ook via:

Apple Podcasts Spotify