In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Dagmar Oudshoorn – de directeur van Amnesty International Nederland en de voorzitter van het Adviescollege dialoog slavernijverleden. Ze spreken over de rol van ons slavernijverleden in het heden, over het onderscheid tussen het individu en de overheid als het gaat om het maken van excuses, en over de taak van de overheid om alle burgers gelijkwaardig te behandelen naar artikel 1 in de grondwet.

Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 25 mei om 20.15 naar de derde dialoogsessie slavernijverleden: Onze gedeelde geschiedenis: (H)erkenning.

Redactie & productie: Annick van Rinsum

Luister- en abonneer ook via:

Apple Podcasts Spotify