Hoe bouw je de grootste zeesluis van de wereld? Afgelopen zondag trokken we vanuit Pakhuis de Zwijger naar de sluizen van IJmuiden om hier alles over te leren. Deelnemers van het programma ‘De krappe jas van het Noordzeekanaal’ werden uitgenodigd voor een interactieve tour door SHIP, het informatiepunt dat gespecialiseerd is het sluizencomplex en het Noordzeekanaalgebied.

De excursie was het vervolg van het gesprek dat op 10 november in Pakhuis de Zwijger plaatsvond. Tijdens het programma ‘De krappe jas van het Noordzeekanaal’ spraken we met ecologen, beleidsmakers en adviseurs van Rijkswaterstaat over de grote vraagstukken rondom de nautische en economische ruggengraat van Noord-Holland. De stijgende zeespiegel, verzilting van het water en vervuiling zetten het Noordzeekanaal onder druk. Hoe gaan we om met de ruimtelijke opgaven rondom dit levenswater?

Afgelopen zondag bouwden we voort op deze kennis. SHIP bevindt zich midden in het sluizencomplex IJmuiden dat de Noordzee en het Noordzeekanaal met elkaar verbindt. De zeesluis fungeert als de toegangspoort voor schepen die onderweg zijn naar Amsterdam, zoals bulkschepen of cruiseschepen, beide soms zo groot als flatgebouwen. Daarom besloten Amsterdam, Noord-Holland en het rijk tot de bouw van nieuwe sluis voor IJmuiden met een lengte van 500, breedte van 70 en diepte van 18 meter: de grootste zeesluis van de wereld.

Van de bevlogen rondleiders leerden wij in SHIP dat de bouw van de sluis, die eigenlijk deze zomer opgeleverd had moeten zijn, behoorlijk wat voeten in de aarde had. Wist je bijvoorbeeld dat één sluisdeur zo hoog is als een gebouw van 20 verdiepingen? En waar laat je dan een reservedeur van dat formaat? Hoe krijg je genoeg beton op de bouwlocatie als alle grondstoffen via het water aangevoerd moeten worden? Welke invloed heeft de verwachte zeespiegelstijging op het ontwerp van de sluis gehad?

Ook de implementatie van de sluis gaat niet zonder slag of stoot. Als de sluis op dit moment gebruikt wordt, stroomt er per boot zo’n 10.000 ton zout het Noordzeekanaal in, met gevolgen voor natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening in de omgeving. Daarom investeert Rijkswaterstaat nu 67 miljoen extra in een constructie voor het selectief afvoeren van zoutwater en zal de sluis in 2022 volledig in gebruik worden genomen.

Afgelopen zondag hebben we tijdens deze excursie veel geleerd over het sluizencomplex in IJmuiden, als aanvulling op het gesprek dat in Pakhuis de Zwijger plaatsvond over het Noordzeekanaal. Wil jij ook meer leren over Zeesluis IJmuiden? Neem dan een kijkje op de website van SHIP en doe mee aan een rondleiding!