Op dinsdag 24 september organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het programma Alles over de NOVI. Tijdens deze avond gaan onder meer Koen Overtoom (CEO Havenbedrijf Amsterdam), Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam), Emiel Reiding (directeur Nationale Omgevingsvisie) en Pallas Agterberg (Strategisch directeur Alliander) in gesprek over De Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hoe werkt de NOVI uit in de praktijk?

Een visie over de invulling van onze ruimte
‘Groeiende steden, een veranderend klimaat en de circulaire economie vragen om een nieuwe visie over hoe we omgaan met onze leefomgeving De Nationale Omgevingsvisie geeft richting. Maar hoe werkt dat? Daar gaan we over in gesprek met de directeuren van de twee grote Nederlandse havens, boeren uit het Friese Veenweidegebied, andere experts én ook met ons publiek. Want de NOVI gaat uiteindelijk om een hoogwaardige leefomgeving voor alle Nederlanders,’ aldus Barbara Vos (programmamaker De Duurzame Stad bij Pakhuis de Zwijger).

Wat is de NOVI?
Overheden, kennisinstellingen, het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en burgerinitiatieven; in een gezamenlijk proces hebben ze allen meegewerkt om tot één visie te komen. Met als resultaat de presentatie van het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op 20 juni 2019. Doel is om Nederland een duurzaam toekomstperspectief te bieden door belangen in samenhang af te wegen, zoveel mogelijk te kiezen voor het combineren van functies en er mee aan de slag te gaan. Maar hoe vertaalt Nederland nu een visie naar een effectieve aanpak en uitvoering?

Waar kan het verschil worden gemaakt?
Vos: ‘In het programma gebruiken we de ontwerp-NOVI om drie verschillende cases te toetsen. Deze cases zijn de Havengebieden Rotterdam en Amsterdam, Eindhoven en het Veenweidegebied Friesland. Hoe geeft deze visie richting om de complexiteit van deze opgaven op te lossen? Verandert dit iets aan de organisatie, aanpak of werkwijze? En waar kan de NOVI het verschil maken?’

Reserveer hier voor het programma.

Samengesteld door
Maurice Seleky