Beste leden van de Raad voor Cultuur,

Pakhuis de Zwijger verdient de positie als nationale Instelling voor Debat en Reflectie. Tegen de voorkeur van uw eigen commissie in adviseert u Pakhuis de Zwijger geen subsidie te geven omdat u twijfelt aan het landelijke bereik en de impact van de instelling.

Feitelijk is uw twijfel ongegrond. De cijfers en het preadvies van de Commissie Debat en Reflectie tonen ondubbelzinnig het tegenovergestelde aan. Pakhuis de Zwijger heeft de afgelopen twee jaar ruim 1300 programma’s gemaakt, waarvan 75% met een landelijk en internationaal perspectief en 65% van de sprekers was niet specifiek op Amsterdam gericht. 55% van de bezoekers en livestreamviewers van Pakhuis de Zwijger kwam in 2018 en 2019 uit het land, tegen 45% uit Amsterdam. De grote wereldwijde en landelijke thema’s (75%) waren prominent vertegenwoordigd in de programmering, tegenover 25% met een Amsterdamse focus.

Pakhuis de Zwijger is op dit moment de meest laagdrempelige plek in heel Nederland waar alle hedendaagse vraagstukken op een vernieuwende en participatieve manier worden besproken met een zeer divers publiek. Het brede palet aan thema’s dat aan bod komt omvat klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, kringlooplandbouw, maar ook betaalbaar wonen en schuldenproblematiek. Daarnaast is er veel aandacht voor zowel het slavernijverleden als racisme. Ook het ruimtelijke (her)ontwerp van stad en land en de digitalisering van onze samenleving en de daarmee samenhangende privacy-issues komen uitgebreid aan bod. Al deze onderwerpen zijn stuk voor stuk relevant voor heel Nederland, dat blijkt ook uit de herkomst van de live en online bezoekers.

Pakhuis de Zwijger is hét landelijke podium dat de omvangrijke en complexe politieke en maatschappelijke opgaven benadert als ontwerpopgaven en verbindt aan democratische vernieuwing. Daarmee staat Pakhuis de Zwijger aan de kiem van maatschappelijke verandering in dorpen en steden, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

Wij, bezoekers, partners, sprekers, fans, kijkers en geïnteresseerden, roepen u als Raad voor Cultuur nadrukkelijk op uw besluit te herzien en Pakhuis de Zwijger alsnog te honoreren als nationale Instelling voor Debat en Reflectie.

Samengesteld door
Pakhuis de Zwijger