Op maandag 11 februari start het programmadrieluik De Nieuwe Groene Revolutie van Pakhuis de Zwijger met het programma Kringlooplandbouw, hoe dan?. Tijdens deze avond gaat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek met onder meer ecoloog Louise Vet, econoom Barbara Baarsma én boeren uit ‘De Nieuwe Boerenfamilie’ over haar nieuwe Landbouwvisie.

Echte circulaire landbouw
‘Bij Pakhuis de Zwijger zijn we heel blij met de deelname van minister Schouten aan dit programma. Het laat zien dat de minister actief samenwerking zoekt met iedereen in de landbouwsector om haar plannen voor echte circulaire landbouw te realiseren,’ aldus Barbara Vos, programmamaker Voedsel, Circulariteit en Klimaat bij Pakhuis de Zwijger. ‘Door samen te werken met de Nieuwe Boerenfamilie betrekken we boeren in heel Nederland bij de realisatie van de Kringlooplandbouw.’ Vanuit De Nieuwe Boerenfamilie, een platform opgericht om samenwerking tussen boeren en niet-boeren te stimuleren, zullen tientallen boeren en ‘familieleden’ de avond bijwonen.

10 miljard monden te voeden
In 2050 wonen er naar schatting 10 miljard mensen op deze planeet. Om die allemaal gezond te voeden, moet de voedselproductie slimmer, beter en vooral anders worden ingericht. Vos: ‘We moeten overschakelen op een radicaal nieuw systeem, waarin we efficiënter produceren, maar vooral slimmer omgaan met wát we produceren. Momenteel bereikt namelijk een derde van al het geproduceerde voedsel onze monden, een derde wordt gebruikt als veevoer en een derde gaat verloren aan voedselverspilling.’ Aan visies over een nieuwe balans geen gebrek: van groter en technologischer naar kleiner en juist ecologischer.

Fundamentale hervorming
Met de fundamentele hervorming van het Nederlandse boerenlandschap naar een circulair systeem, wil minister Schouten een brug slaan tussen de twee kampen in het landbouwsysteem. De intensieve en technische landbouw op een zo klein mogelijk gebied, tegenover de extensieve landbouw waarin boeren meer opereren in harmonie met de natuur. Tijdens het programma komen daarover belangrijke vraagstukken aan de orde. Hoe kunnen die verschillende landbouwpraktijken worden verenigd onder de noemer kringlooplandbouw? En wat betekent het eigenlijk?

Zie hier voor meer informatie over het programma.

Samengesteld door
Maurice Seleky