Drie generaties in één huis. Hoe houdt je dat gezellig? Nou, door er met de bouw van de woning al rekening mee te houden.Er zijn genoeg tekenen aan de wand dat het volbouwen van weilanden met grondgebonden eengezinswoningen niet de juiste manier is. Met een groeiend aantal inwoners en eenpersoonshuishoudens is de huidige woningvoorraad van ons land niet opgewassen tegen de toenemende vraag naar ruimte. Er zal dus slim, compact en gemengd gebouwd moeten worden, alleen al om de eenvoudige reden dat we elkaar harder nodig zullen hebben in de toekomst. Een mogelijkheid die deze opgaven wellicht het hoofd kan bieden is om terug te gaan naar de basis en weer samen te leven met meerdere generaties bij elkaar: Meergeneratiewonen.

Vroeger deden we als mensen niet anders, tot grofweg 1850 bleven familieleden nagenoeg hun hele leven bij elkaar wonen. De zogeheten “grootfamilie” waartoe ook tweede- en derdelijns familiebanden toebehoorden was het familiepatroon wat verreweg het meest voorkwam. Hier liepen werk, zorg en het verrichten van huishoudelijke taken dwars door elkaar heen. Er was echter geen vrije keuze rondom het kiezen van de woonomgeving of werkzaamheden. Dit veranderde met de komst van de Industriële Revolutie waar nieuwe arbeidsrelaties zorgden voor zowel een fysieke als sociale scheiding van wonen en werken. Langzaamaan werd het gezin de primaire manier van samenleven, en werd er steeds meer ingezet op het bouwen van eengezinswoningen. Zo ontstonden er steeds meer monotone en homogene woonwijken waar generaties vaak gescheiden van elkaar leven.

Er zijn veel verschillende manieren om met meer generaties bij elkaar te wonen. Het eerste wat vaak in mensen opkomt is bijvoorbeeld de kangoeroewoning, waarbij een aparte woning voor ouderen wordt geplaatst in nabijheid van de hoofdwoning van het gezin. Dit is zeker niet de enige manier om het meergeneratiewonen toe te passen in de praktijk. Wooncoöperaties zoals Eureka! nemen dit aspect al mee in het vormen van hun community en ontwerpen op die manier hun complex zodat het volledig is aangepast op ieders wensen. Ook zijn projectontwikkelaars steeds meer bezig met het faciliteren van een mix van generaties binnen nieuwbouwprojecten zoals bij Geins in Amsterdam en Kas&Co in Utrecht. Woningcorporaties zoals Talis zien er ook mogelijkheden in, zoals te zien is bij de ontwikkeling van woongemeenschap Eikpunt in Nijmegen. Het gaat hier dus zeker niet alleen over meerdere generaties die in één woning verblijven maar over een goede mix tussen woningen voor alle leeftijden binnen het complex, de buurt en zelfs de wijk!

Hoe is het nou echt om met meer generaties bij elkaar te wonen? Wat is ervoor nodig om de ontwikkeling van meergeneratiewonen beleidsmatig te faciliteren en waar moeten we rekening mee houden om het te financieren? En wat kan meergeneratiewonen bijdragen aan onze huidige samenleving?

Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit onderwerp? Kom dan op donderdag 10 november om 20:00 naar Pakhuis de Zwijger waar wij met elkaar in gesprek gaan over het verleden, heden en de toekomst van meergeneratiewonen.

Met onder andere Auguste van Oppen (Architect / Partner bij BETA), Han de Jong (toekomstige bewoner van Wooncoöperatie Eureka!), Thomas van Leeuwen (Director – Partner at D/DOCK), Danielle Batist (Bewoner Kas&Co), Marten Gruppen (Bewoner Woongemeenschap Eikpunt), Anouk Reintjens (Ontwikkelingsmanager AM), Ferry Nagel (Senior adviseur zorginnovatie bij Kennisland) en Jeanette ter Braak (Beleidsadviseur Wonen en Trekker nieuwe locaties geclusterde ouderenwoningen bij Gemeente Amsterdam) halen we ideeën op voor ‘hoe nu verder’.

Wil je graag meer te weten komen over dit onderwerp? Meld je dan gratis aan en praat mee!